CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 68 /

E-post: erlend.hermansen@cicero.oslo.no

Hermansen har bakgrunn innen vitenskapsstudier (Science and Technology Studies) og forsker på hvordan vitenskapelig kunnskap produseres og brukes.

Forskningen til Hermansen har vært spesielt rettet mot hvordan kunnskapen fra FNs klimapanel tas opp og brukes i politikkutforming og beslutningstaking på ulike nivåer.

Prosjekter

  • SIS Future Africa - Co-production of climate services in South Africa and Tanzania The core idea of this project is the production of climate information through the co-production of climate services. However, the type of and need for climate information depend very much on the location, sector and livelihood of People.
  • Primary Industries and Transformational Change De siste rapportene fra FNs klimapanel viser tydelig at den framtidige risikoen forbundet med klimaendringer vil kreve en samfunnsomstilling. Omstillingen må skje i tillegg til klimatilpasning og utslippsreduksjoner. 
  • ClimateFood - Climate transitions in the Norwegian food system How can the Norwegian food production - consumption system be changed towards sustainable production of more climate friendly food? This overarching question targets opportunities for climate change adaptation and emission reductions, but also looks for co-benefits for, and stronger links between, producers and consumers.
  • Den internasjonale konteksten for overgangen til et lavutslippssamfunn I det nye klimaregimet under Parisavtalen er det mer fokus på nasjonale utslippskutt mens sentrale prinsipper om global kostnadseffektivitet blir mindre viktige. Det nye, internasjonale klimaregimet markerer dermed et skifte til en mer nasjonalt orientert og sektorspesifikk tilnærming til klimapolitikk. Dette skiftet vil få konsekvenser for norsk klimapolitikk i årene framover.
  • Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge CICERO og Vestlandsforskning har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å skrive en rapport som sammenfatter ny kunnskap om konsekvenser av klimaendringer for Norge frem til 2100.
  • VOM – insentiver til Virkemidler for Omstilling av Matsystemet Utslipp av klimagasser må reduseres drastisk for at vi skal nå klimamålene. Matvaresystemet er en viktig kilde til utslipp, og har stor innvirkning på arealbruk, biologisk mangfold og helse. Prosjektet VOM vil gjøre noe med dette.
  • Noradapt Noradapt er et nasjonalt senter for bærekraftig klimatilpasning. 

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Del av bok/rapport

Tidsskriftspublikasjon

2022

2021

2020

2018

2017

2015

2013

Rapport/avhandling

2021

2020

2017

2015

2014

Del av bok/rapport

2019

2018