S2S4E Klimatjenester for ren energi

S2S4E er et europeisk innovasjonsprosjekt for klimatjenester finansiert av EUs Horisont2020-program. CICERO er prosjektets nest største partner og leder to arbeidspakker.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.12.2017 - 1.12.2020 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
EU H2020

Prosjektet har som mål å forbedre fornybar energiproduksjon ved å utvikle et verktøy som for første gang integrerer sesongmessige (S2S) klima- og værprognoser med fornybar energiproduksjon og etterspørsel etter elektrisitet. 

Innfasingen av store mengder fornybar energi er nøkkelen til å overholde de utslippsreduksjonene som ble nedfelt i Parisavtalen. Til tross for å være konkurransedyktig i mange sammenhenger, er fornybar energi fortsatt begrenset i stor grad på grunn av sesongvariasjon og ustabil tilgang. Dette er en barriere for fornybar energiintegrasjon i elektrisitetsnettet, og kunnskap om kraftutgang og etterspørsel utover noen få dager er fortsatt dårlig.

For å løse dette problemet, vil S2S4E tilby en nyskapende tjeneste for å forbedre tilgangen på fornybar energi ved å utvikle nye forskningsmetoder som utforsker mulighetene for å mer presist melde om værforhold i uker og måneder framover, og ved å utvikle et beslutningsverktøy for fornybarindustrien. Vårt verktøy vil trekke på historiske casestudier hentet fra våre partnere i energimarkedet og forbedre modellene for å gjøre sanntidsprognoser mer presise for selskapene som har nytte av disse i fremtiden.

Verktøyet gjør det mulig for energiprodusenter og -leverandører, nettverksadministratorer og beslutningstakere å utforme bedre informerte S2S-strategier for å forbedre fornybar energiintegrasjon, forretningsmessig lønnsomhet, styring av strømforsyningen og utslippsreduksjon.

CICERO leder to arbeidspakker i dette prosjektet: en om brukerbehov og rollen prognoser spiller i beslutningsprosesser, og en på formidling og kommunikasjon. Vi er også involvert i arbeidspakker som arbeider med observasjonsdatasett, klimaprognoser og forretningsmodeller. 

Twitter

Facebook

Nettside