Om oss

CICERO Senter for klimaforskning er Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning, som utvikler og formidler ny kunnskap til de som jobber for å løse klimaproblemet.

Bilde mangler beskrivelse

CICERO holder til i Forskningsparken i Oslo.

Pressekontakt:  +47 40 00 46 70

Generelle henvendelser: post@cicero.oslo.no

CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med cirka 100 ansatte og en omsetning på over 100 millioner kroner.

CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk. Målet er å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

CICERO er internasjonalt anerkjent som ett av verdens fremste institutter for klimaforskning. Seks av instituttets forskere var med å skrive FNs klimapanels sjette hovedrapport og flere forskere har bidratt i panelets rapporter siden 1992. CICERO leder og deltar i store EU-prosjekter og nasjonale forskningsprosjekter der over 90 samfunnsaktører deltar.

 

CICERO har gjort seg særlig gjeldene på følgende områder:

  • huser noen av verdens fremste forskere på atmosfærisk kjemi og er helt i tet når det gjelder å forstå hvordan klimagassutslipp endrer temperaturen på Jorden.
  • har levert viktige bidrag til utformingen av Parisavtalen og Kyotoprotokollen.
  • har verdensledende ekspertise på klimagassutslipp og scenarioer.
  • gir lokale myndigheter nye verktøy og økt forståelse for hvordan klimagassutslipp kan reduseres.
  • har de siste årene bygget opp en betydelig kompetanse på grønne investeringer via datterselskapet CICERO Shades of Green og er i dag verdens største leverandør av uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner.
  • er i tett dialog med beslutningstakere i politikk, forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn i spørsmål om klimaendringer og klimapolitikk.

CICERO etablerte i 2018 datterselskapet CICERO Shades of Green AS for å tilpasse seg et voksende marked for grønne obligasjoner og profesjonalisere klimarisikotjenestene til finanssektoren. Selskapet tilbyr grønne klassifiseringer for finanssektoren.

I 2022 ble Shades of Green kjøpt av S&P Global. Avtalen øker Shades of Greens markedsdistribusjon betraktelig. Inntektene fra salget går uavkortet til å finansiere uavhengig klimaforskning av høy kvalitet.