CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Pressekontakt:  +47 40 00 46 70

Generelle henvendelser: post@cicero.oslo.no

CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo og vår visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard.

CICERO skal bidra til omstilling gjennom å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.

CICERO holder til i Forskningsparken i Oslo

CICERO holder til i Forskningsparken i Oslo.

CICERO er internasjonalt anerkjent som ett av verdens fremste institutter for klimaforskning. Elleve av våre forskere var med å skrive FNs klimapanels Femte hovedrapport og vi har bidratt i panelets rapporter siden 1992. Våre forskere samarbeider med toppforskere over hele verden og publiserer sine arbeider i anerkjente vitenskapelig journaler, rapporter, bøker og tidsskrfter.

CICERO har gjort seg særlig gjeldene innen disse områdene

  • CICERO har siden starten levert viktig kunnskap knyttet til utformingen av internasjonale avtaler slik som byrdefordeling, hvordan de ulike gassene påvirker klimaet og kvotehandel
  • CICEROs huser noen av verdens fremste forskere på atmosfærisk kjemi og er helt i tet når det gjelder å forstå hvordan våre klimagassutslipp endrer temperaturen på Jorden
  • CICERO har stor kompetanse på hvordan samfunnet rammes av klimaendringer og hvordan vi kan utforme politikk for å takle disse utfordringene
  • De siste årene har CICERO bygget opp en betydelig kompetanse på grønne investeringer og er i dag verdens største leverandør av uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner

CICERO har et nasjonalt mandat for formidling av klimakunnskap og er internasjonalt anerkjent for sin høye kompetanse på forskningsformidling. I samarbeid med våre kommunikasjonseksperter sørger vi for aktiv dialog med beslutningstakere i politikk, forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn i spørsmål om klimaendringer og klimapolitikk.

CICERO utgir det månedlige digitale magasinet KLIMA (kontakt redaktør) og utnytter aktivt mulighetene i nye digitale kommunikasjonsverktøy. 

CICERO etablerte i 2018 datterselskapet CICERO Shades of Green AS for å tilpasse seg et voksende marked for grønne obligasjoner og profesjonalisere klimarisikotjenestene til finanssektoren. Selskapet tilbyr grønne klassifiseringer for finanssektoren.

CICEROs vedtekter