Personvernerklæring

CICERO er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Publiseringsdato
10.6.2022

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Kontaktinformasjon som navn, e-postadresse og telefonnummer
 • Hvilke arrangementer i regi av CICERO du har deltatt på
 • Informasjon du gir oss når du har kontakt med en av våre ansatte, som for eksempel eposter sendt mellom oss
 • Informasjon du gir oss og antakelser vi gjør oss om dine interesser og preferanser innenfor feltet CICERO jobber
 • Informasjon om kjønn, arbeidssted og rolle

 

Hva bruker vi opplysningene til?

 • Vi bruker personopplysninger til følgende formål:
 • Sende ut nyhetsbrevet KLIMA og invitasjoner til arrangementer
 • Sende nyhetsbrev fra prosjekter
 • Sende pressemeldinger
 • Initiere og følge opp dialog og samarbeid

Hvorfor har vi lov til å lagre disse opplysningene?

EUs personvernforordning regulerer i hvilke tilfeller vi kan lagre noens personopplysninger.

I de fleste tilfeller har CICERO en berettiget interesse i å lagre personopplysninger. Vi kan ikke lagre personopplysninger dersom den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.

CICERO sender ut nyhetsbrev og invitasjoner til abonnenter og samarbeidspartnere/interessenter. De fleste har selv bedt om å få slik informasjonen tilsendt. CICERO har at nasjonalt formidlingsmandat gitt av Klima- og miljødepartementet i Stortingsmelding 34 (2006/2007), og har som formål å informere ulike målgrupper om klimaspørsmålet.

CICERO har mange samarbeidspartnere/interessenter som vi har behov for å komme i kontakt med, og som forventer at vi sender dem informasjon. Dette er mennesker som jobber med klimaendringer, forskning og tilstøtende tema. Det er således etablert et relevant og passende forhold mellom oss og våre samarbeidspartnere/interessenter.

Det er nødvendig for CICERO å lagre navn, epostadresse og annen kontaktinformasjon slik at vi kan komme i kontakt med deg. Det er også nødvendig for CICERO å lagre informasjon om preferanser slik at vi kan tilby deg relevant kunnskap om klima. Vi lagrer informasjon om kjønn og stillingstittel slik at vi kan titulere deg riktig ved for eksempel utsendelse av epost.

De som mottar nyhetsbrev og invitasjoner fra CICERO har selv oppgitt sine personopplysninger til oss. Vi antar derfor at du er interessert i å motta denne informasjonen fra oss. Vi kan ikke se at vår behandling av dine personopplysninger skal ha noen negative virkninger for dine grunnleggende rettigheter og friheter. Personopplysningene er godt beskyttet og deles ikke utenfor CICERO.

I enkelte tilfeller der CICERO mottar informasjon om deg fra en tredjepart eller av andre årsaker ikke har berettiget interesse i å lagre personopplysningene dine, vil vi informere deg om dette og be om ditt samtykke til lagring.

Hvem har tilgang til mine personopplysninger?

Alle ansatte ved CICERO har tilgang til CICEROs kontaktdatabase (CRM). Vi deler ikke denne informasjonen med andre med mindre du selv har gitt oss lov til det.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysninger om deg?

Dersom du abonnerer på nyhetsbrev eller mottar invitasjoner, så oppbevarer vi informasjon om deg inntil du ber oss om å slette den.

Personopplysninger lagret om deg som samarbeidspartnere/interessent slettes dersom du ber om det.

Du har rett til å:

 • be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg
 • be om retting av opplysninger som er uriktige
 • be om sletting av opplysninger
 • be om begrensning av behandling
 • protestere mot at opplysninger blir behandlet
 • be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til andre
 • trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
 • klage til Datatilsynet i Norge (eller tilsvarende organ der den registrerte bor eller der regelbrudd har funnet sted) på behandling av personopplysninger

Ønsker du informasjon om punktene over – send e-post til: personvern@cicero.oslo.no.

Informasjonskapsler (cookies)

CICERO bruker informasjonskapsler (”cookies”) for å analysere det generelle brukermønsteret på cicero.oslo.no.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Filene kan kun leses av cicero.oslo.no og brukeren selv, og benyttes for eksempel for å se om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket samt hvilket nettsted brukeren kom fra.

CICERO benytter informasjonskapsler for å forbedre cicero.oslo.no.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren.

Analyseverktøy for webstatistikk

CICERO bruker analyseverktøyet Fathom/ for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Fathom bruker ikke informasjonskapsler.

Som behandlingsansvarlig for cicero.oslo.no, er det CICERO som bestemmer hvilke opplysninger Fathom kan innhente om bruken av nettstedet. Fathom mottar bare generell webstatistikk, som for eksempel nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med personopplysningsloven samler CICERO inn anonym besøksstatistikk som ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker. CICERO kan (etter personvernforordningen) behandle opplysninger som er nødvendig for å kunne forbedre og videreutvikle informasjonen på våre nettsider.