Bilde mangler beskrivelse

Klimaforhandlingene 2023

Årets forhandlinger går fra 30.november til 12. desember

Oppdateringer, bakgrunn og pressekontakter
Husvegg foran et kaldt industrilandskap. NÅR DEBATTEN OM OLJE- OG GASSUTVINNING I NORD I STOR GRAD ER AVKLART, HAR DET ÅPNET FOR EN BREDERE DISKUSJON OM NORSK OLJEINDSTRI GENERELT, IFØLGE BÅRD LAHN.

Møteserie: Klimautvalget 2050

Innen 2050 skal Norge kutte klimagassutslippene ned mot null. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å se på hvilke veivalg Norge står overfor for å nå dette målet. 

Se opptak fra de fire frokostmøtene

Aktuelt