CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Norges ledende institutt for tverrfaglig klimaforskning

Nyheter

Ny bok om ekstreme klimahendelser og hvordan de blir håndtert

En ny bok hvor CICERO forsker Jana Sillmann har vært redaktør, presenterer utfordringer, muligheter og ulike metoder for analyse av ekstreme påvirkninger av klima på tvers av ulike sektorer.

Bruk av gass og olje fører til at verdens CO2­-utslipp stiger også i 2019

Verdens CO2-utslipp er ventet å stige med 0,6 prosent i 2019 grunnet en kraftig økning i bruken av naturgass og olje, og til tross for en nedgang i kullforbruket. Naturgass har siden 2012 vært hovedårsaken til økningen i globale CO2-utslipp.

Naturen sto i fokus på Fagdager Vindkraft i Trondheim

Vindkraftutbygging er bra for klimaet, men kan være negativt for natur og dyreliv. Hvordan man skal begrense slike negative effekter var tema på Fagdager Vindkraft, arrangert av Norsk institutt for naturforskning og CICERO i oktober.

Planlagt produksjon av fossil energi bryter med klimamålene

Det er et stort gap mellom klimaforpliktelsene land har påtatt seg gjennom Paris-avtalen og planlagt produksjon av kull, olje og gass fremover. Verden planlegger for å produsere mer enn dobbelt så mye fossil energi i 2030 enn det som er mulig dersom vi skal klare å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5°C.

CICERO-forskere gir råd om norsk vindkraftbygging

CICERO-forskerne Kristin Linnerud og Merethe Dotterud Leiren har på tre store konferanser den siste tiden gitt råd om vindkraftutbygging i Norge.

Les flere saker

Utvalgte publikasjoner

Cars and the sharing economy: The emergence and impacts of shared automobility in the urban environment

Cyriac Manapurathu George, Tom Erik Julsrud

What Next for Sustainable Development? Introduction.

James Meadowcroft, David Banister, Erling Holden, Oluf Langhelle, Kristin Linnerud, Geoffrey Gilpin

What Next for Sustainable Development?

David Banister, Erling Holden, Oluf Langhelle, Kristin Linnerud, James Meadowcroft, Geoffrey Gilpin

Comparison of Effective Radiative Forcing Calculations Using Multiple Methods, Drivers, and Models

Tao Tang, D Shindell, G. Faluvegi, Gunnar Myhre, Dirk Jan Leo Oliviè, A. Voulgarakis, Matthew Kasoar, T. Andrews, O. Boucher, Piers M. Forster, Øivind Hodnebrog, Trond Iversen, Alf Kirkevåg, Jean-François Lamarque, T. Richardson, Bjørn Hallvard Samset, Camilla Weum Stjern, Toshihiko Takemura, C. Smith

Emissions and emergence: A new index comparing relative contributions to climate change with relative climatic consequences

David J. Frame, Luke Harrington, Jan S. Fuglestvedt, Richard J. Millar, Manoj M. Joshi, Simon Caney

 

Hva er CICERO Kommune?

I CICERO ønsker vi å utøve forskning som utgjør en reell forskjell på det lokale nivået. Vi har fokus på alle aspektene i prosessene i transformasjonen mot et lavutslippssamfunn. Vi kan bistå med kunnskap om prosesser (det vi kaller Kortreist Kvalitet) beregninger og virkemidler, kunnskap om energi/mat/bolig og kunnskap om klimafinans i kommunesektoren.