CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Norges ledende institutt for tverrfaglig klimaforskning

Nyheter

Nye prosjekter til CICERO

CICERO har vunnet fem prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet, og kan nå gå i gang med videre forskning på luftforurensing, klimapolitikk, støvpartikler, nedbør og transport og mobilitet.

CICERO og Havforskningsinstituttet med viktig kunnskap om skadelige alger

Våren 2019 førte oppblomstring av den skadelige algen Chrysochromulina leadbeateri til massiv laksedød i norske oppdrettsanlegg. I rammen av det europeiske forskningsprosjektet CoCliME har forskere i samarbeid med myndighetene og oppdretts- næringen nå utviklet en brukerstyrt informasjonsplattform som et viktig verktøy i håndteringen av fremtidige oppblomstringer.

Konflikter ved havvindutbygging

Vindkraftutviklingen i Norge er kompleks. Mange av konfliktene opptrer på lokalt nivå. En ny studie har tatt for seg potensielle konflikter ved havvindutbygging på Utsira Nord.

CICERO-forskeres reaksjoner på energimeldingen

Den 11. juni la regjeringen for første gang frem en felles energimelding for både kraft- og oljebransjen. Les de umiddelbare reaksjonene fra noen av våre forskere.

Nyttig workshop om lokale energisamfunn

CICERO-prosjektet COME RES har hatt sin første tema-workshop med hensikt å dele kunnskap om lokale, fornybare energisamfunn i Norge.

Les flere saker

Utvalgte publikasjoner

The first multi-model ensemble of regional climate simulations at kilometer-scale resolution, part I: evaluation of precipitation

Nikolina Ban, Cécile Caillaud, Erika Coppola, Emanuela Pichelli, Stefan Pieter Sobolowski, Marianna Adinolfi, Bodo Ahrens, Antoinette Alias, Ivonne Anders, Sophie Bastin, Danijel Belušić, Ségolène Berthou, Erwan Brisson, Rita M. Cardoso, Steven C. Chan, Ole Bøssing Christensen, Jesús Fernández, Lluís Fita, Thomas Frisius, Goran Gašparac, Filippo Giorgi, Klaus Goergen, Jan Erik Haugen, Øivind Hodnebrog, Stergios Kartsios, Eleni Katragkou, Elizabeth J. Kendon, Klaus Keuler, Alvaro Lavin-Gullon, Geert Lenderink, David Leutwyler, Torge Lorenz, Douglas Maraun, Paola Mercogliano, Josipa Milovac, Hans-Jürgen Panitz, Mario Raffa, Armelle Reca Remedio, Christoph Schär, Pedro M.M. Soares, Lidija Srnec, Birthe Marie Rødssæteren Steensen, Paolo Stocchi, Merja H. Tölle, Heimo Truhetz, Jesus Vergara-Temprado, Hylke de Vries, Kirsten Warrach-Sagi, Volker Wulfmeyer, Mar Janne Zander

Energy Budget Constraints on the Time History of Aerosol Forcing and Climate Sensitivity

Christopher J. Smith, Glen R. Harris, Matthew D. Palmer, Nicolas Bellouin, William J. Collins, Gunnar Myhre, M Schulz, Jean-Christophe Golaz, Mark Ringer, Trude Storelvmo, Piers M. Forster

Threshold Effect of Economic Growth on Energy Intensity — Evidence from 21 Developed Countries

Jinjin Zhou, Zengjin Ma, Taoyuan Wei, Chang Li

From Arctic Science to Global Policy – Addressing Multiple Stressors Under the Stockholm Convention

Eirik Hovland Steindal, Marianne Karlsson, Erlend Andre Tveiten Hermansen, Trude Borch, Froukje Maria Platjouw

Adaptation confusion? A longitudinal examination of the concept “climate change adaptation” in Norwegian municipal surveys.

Torbjørn Selseng, Marit Klemetsen, Tone Rusdal

 

Hva er CICERO Kommune?

I CICERO ønsker vi å utøve forskning som utgjør en reell forskjell på det lokale nivået. Vi har fokus på alle aspektene i prosessene i transformasjonen mot et lavutslippssamfunn. Vi kan bistå med kunnskap om prosesser (det vi kaller Kortreist Kvalitet) beregninger og virkemidler, kunnskap om energi/mat/bolig og kunnskap om klimafinans i kommunesektoren.