CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Norges ledende institutt for tverrfaglig klimaforskning

Nyheter

Utvikling reduserer helserisiko ved hetebølger

Økt sosioøkonomisk utvikling i utviklingsland kan redusere innbyggernes risiko for helseskader som en følge av hetebølger, viser en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Få klimaskeptikere åpner for mer handling

Folk flest er ikke lenger i tvil: Klimaendringer skjer. Dette gir rom for å diskutere handling og politiske løsninger, ifølge forskerne bak en ny undersøkelse om våre holdninger til klima. Unge mellom 18-29 år er mest bekymret.

Norge i den globale klimapolitikken

CICERO og NHO inviterer til et frokostseminar for å belyse hvordan internasjonal klimapolitikk påvirker Norge.

Vi må lytte til dem som føler seg truet av klimaomstillingen

Jeg håper 2019 blir et år hvor vi som klimaforskere ikke alltid må gå i forsvar for vitenskapen, men at vi isteden bruker vår kunnskap til å bidra til en åpen debatt om hvordan samfunnet bør møte klimaendringene.

Be excited about the challenge of change

I wish 2019 to be a year for decision-makers and individual people to take action towards reducing CO2 emissions, find creative solutions to be more environment-friendly and to be excited about these challenges, because there is no way around it.

Les flere saker

Utvalgte publikasjoner

How to win public support for a global carbon tax

Stefano Carattini, Steffen Kallbekken, Anton Orlov

The Hidden Hazard of Household Air Pollution in Rural China

Kristin Aunan, Mette Halskov Hansen, Zhaohui Liu, Shuxiao Wang

The impact of consumer attitudes towards energy efficiency on car choice: Survey results from Norway

Anton Orlov, Steffen Kallbekken

Is climate change mitigation compatible with environmental protection? Exploring voter attitudes as expressed through “old” and “new” politics in Norway

Anne Therese Gullberg, Bernt Aardal

A first-of-its-kind multi-model convection permitting ensemble for investigating convective phenomena over Europe and the Mediterranean

Erika Coppola, Stefan Pieter Sobolowski, Emanuela Pichelli, Francesca Raffaele, Bodo Ahrens, Ivonne Anders, Nikolina Ban, Sophie Bastin, Michal Belda, Danijel Belušíc, Alberto Caldas-Alvarez, Rita M. Cardoso, Silvio Davolio, Andreas Dobler, Jesús Fernández, Lluis Fita, Quentin Fumiere, Filippo Giorgi, Klaus Goergen, Ivan Güttler, Tomáš Halenka, Dominikus Heinzeller, Øivind Hodnebrog, Daniela Jacob, Stergios Kartsios, Eleni Katragkou, Elizabeth Jane Kendon, Samiro Khodayar, Harald Kunstmann, Sebastian Knist, Alvaro Lavín-Gullón, Petter Lind, Torge Lorenz, Douglas Maraun, Louis Marelle-Sebrechts, Erik van Meijgaard, Josipa Milovac, Gunnar Myhre, Hans-Jürgen Panitz, Marie Piazza, Mario Raffa, Thomas Raub, Burkhardt Rockel, Christoph M. Schär, Kevin Sieck, Pedro M.M. Soares, Samuel Somot, Lidija Srnec, Paolo Stocchi, Merja H. Tölle, Heimo Truhetz, Robert Vautard, Hylke de Vries, Kirsten Warrach-Sagi

 

Hva er CICERO Kommune?

I CICERO ønsker vi å utøve forskning som utgjør en reell forskjell på det lokale nivået. Vi har fokus på alle aspektene i prosessene i transformasjonen mot et lavutslippssamfunn. Vi kan bistå med kunnskap om prosesser (det vi kaller Kortreist Kvalitet) beregninger og virkemidler, kunnskap om energi/mat/bolig og kunnskap om klimafinans i kommunesektoren.