Globale utslipp

Forskningsgruppen jobber med å forstå trender og hva som driver dagens og framtidens utslipp av klimagasser og kortlevde klimadrivere og deres effekt på klimasystemet. 

båt på vannet i arktis

Vi forsker på dagens og framtidens klimagassutslipp. Foto: Algkalv/Wikimedia.

Om

Gruppen vår forsker på trender i utslipp og undersøker hva som får disse trendene til å endre seg. Vi leder utslippkomponenten i "The Global Carbon Budget" og er også involvert i "The Global Methane Budget", og "Global N2O Budget". Mer generelt studerer vi karbonsyklusen og klimasystemet, med fokus på å bruke enkle modeller for å bedre forstå prosesser som er relevante for politikkutvikling. Arbeidet vårt på utslipp ser også på metoder for verfisiering, enten gjennom alternative datakilder eller oversvasjonsbaserte metoder. Nøkkelprosjekter inkluderer the Global Carbon Budget, 4C, VERIFY, Coco₂, EYE-CLIMA, og Pathfinder. 

Gruppen vår studerer også scenarioer for fremtidige utslipp både på kort sikt (de nærmeste årene), mellomlang sikt (frem til 2030) og på lang sikt (frem til 2100 og videre). Viktige aktiviteter inkluderer forholdet mellom temperatur og kumulative utslipp (det såkalte karbonbudsjettet, nullutslippsforpliktelser), kortlevde klimadriveres effekt på klimaet og deres rolle i hvordan begrense klimaendringene, så vel som muligheter og utfordringer for å begrense klimaendringene i lys av sosiale, politiske og teknologiske begrensninger. Vi er særlig interessert i hvordan scenarioer lages og brukes og alternative metoder for å kommunisere viktig innsikt fra scenarioanalyse. Nøkkelprosjekter inkluderer Paris Reinforce, IAM COMPACT, DIAMOND, ESM2025 og PROVIDE. 

Vi legger stor vekt på å presentere funnene til et bredt publikum og på en forståelig måte.