Kontaktinfo

Telefonnummer
98 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@nilhead.lime

Om

Emil er interessert i å frambringe kunnskap om hvordan man kan redusere klimagassutslipp fra produkter, tjenester og produksjonssystemer i et livsløpsperspektiv.

Han er sivilingeniør innen Energi og Miljø med spesialisering innen industriell økologi. Med denne bakgrunnen kan han kvantifisere og analysere direkte og indirekte utslipp og miljøpåvirkninger gjennom forsyningskjeden. En sentral metode Emil benytter er livsløpsanalyse (LCA). Kunnskapen slike analyser frembringer kan bidra til å ta informerte valg om hvordan klimabelastningen fra ulike deler av samfunnet kan reduseres.

Emil har tidligere jobbet i SINTEF med anvendte forskningsprosjekter knyttet til sirkulær økonomi og miljømessig bærekraft. Han har særlig jobbet med prosessindustri og bygg/anleggsektoren, men også hvordan det kan skapes synergier på tvers av bransjer. Reduksjon av klimagassutslipp, energi- og ressurseffektivisering er fellesnevnere for prosjektene.