eLife – hvordan sirkulere mer elektronikk

Forbruk av elektriske og elektroniske produkter (e-produkter) i husholdningene bidrar til økende mengder farlig EE-avfall, miljøødeleggelser og klimagassutslipp. Mens aktører innenfor næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor i økende grad har vært pådrivere for å implementere strategier for en mer sirkulær økonomi, har forbrukerne i langt mindre grad vært engasjert.

Restarters med fiksebod for elektronikk på Teknisk museum

Restarters fikser elektronikk på Teknisk museum. Foto: Hege F. Andreassen/CICERO

Prosjektfakta

Start og sluttdato
30.6.2023 - 30.6.2026
Finansiering
Norges Forskningsråd

Dette skyldes ikke bare mangel på interesse og motivasjon blant innbyggerne, men også at forbruk av e-produkter i også i stor grad styres av produkttilgang, teknologisk design, kunnskap og sosiale normer.  Dette skaper uheldige lock-in situasjoner som har vist seg å være svært vanskelige å komme ut av.

eLife-prosjektet vil møte disse utfordringene ved å studere hvordan innovative virksomheter som prøver ut nye metoder for sirkulært forbruk i lokalsamfunn, kan være drivkrefter for en raskere oppskalering av sirkulære forbruksvaner.

Fire innovative aktiviteter som fokuserer på henholdsvis reparasjon, gjenbruk og utlån skal studeres i samarbeid med lokale partnere. Basert på disse case-studiene skal det utvikles ny kunnskap om hvordan lokale aktiviteter kan bidra til læring, kunnskapsdeling og involvering av brukere, og derigjennom en raskere omstilling i forbruket av e-produkter. 

Ved hjelp av data som genereres innenfor alle case-studiene skal det gjøres analyser av klima- og miljøkonsekvenser med utgangspunkt i livsløpsanalyser. I forbindelse med case-studiene, skal det gjennomføres en serie med innovasjons-workshops og et scenarioer som beskriver veier mot et mer sirkulær økonomisk forbruk av e-produkter, og hvilke reguleringer og tiltak som vil være effektive.

Partnere i prosjektet er Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Erasmus University of Rotterdam (DRIFT), University of East Anglia, Egna Bodø, Restarters, Jernia og Resirkula.