CICERO Tjenester

Vi hjelper offentlig og private aktører å forstå hvordan deres aktivitet påvirker og påvirkes av klimaet, og hva de kan gjøre med det.

Bilde mangler beskrivelse

CICERO gjennomfører forskning på oppdrag fra aktører som ønsker å belyse bestemte temaer og problemstillinger.

Vi kjenner godt til klimautfordringene norsk forvaltning og næringsliv står i, og har lang erfaring med å tilgjengeliggjøre tung akademisk klimaforskning for denne gruppen. De fleste fagdisipliner innenfor klima er representert på CICERO, og vi har en kompetanse som dekker bredden av klimakunnskap presentert i rapportene fra FNs klimapanel.

Hva vi tilbyr

De siste årene har flere kommuner og fylkeskommuner henvendt seg til oss med spørsmål om hvordan de kan kutte klimagassutslipp.

Klimabudsjett og utslippsberegninger

Vi har hjulpet dem å sette opp klimabudsjett, utarbeide referansebaner, tiltaksbaner og livsløpsanalyser, samt å identifisere og kvantifisere utslippstiltak.

Ønsker dere hjelp til utregning av utslipp og effekter av tiltak, hjelper vi gjerne til med det. Vi tilbyr også livsløpsanalyser på oppdrag fra private aktører.

Klimatilpasning

Vi har på oppdrag for forsikringsselskapet If i flere år gjennomført en undersøkelse om klimatilpasning blant norske kommuner. Vi bidrar også med kunnskapsoppsummeringer om klimatilpasning til norsk forvaltning.

Hva betyr Parisavtalen for din kommune/bedrift?

CICERO har gjort de siste funnene fra FNs klimapanel tilgjengelig gjennom å oversette og trekke fram de mest relevante punktene for ulike aktører.

Kontakt oss gjerne for å diskutere mulige prosjekter. Vi ser at en dialog om hvilke behov kunden har og hva vi kan tilby, gir gode prosjekter som treffer behovet godt.

Kontakt

Hege Fantoft Andreassen, senior kommunikasjonsrådgiver

Eksempler på hva vi gjør

Undervisningsopplegg for skoler

CICERO-forskerne har ikke kapasitet til å reise rundt på skoler og holde foredrag, men som et svar på etterspørselen har vi laget seks undervisningsopplegg som kan brukes i både ungdomskolen og videregående skole: CICERO Skole

Årlig undersøkelse om holdninger til klima og klimapolitikk

Klimakommunikasjon

Vi jobber hele tiden med å videreutvikle hvordan vi kan skape engasjement og endring gjennom måten vi kommuniserer på. Les mer om kurs vi tilbyr her