Rammeavtale med UD

Ettersom Utenriksdepartementet trengte forskningsbasert kunnskap på ulike fagfelt, utlyste de åtte rammeavtaler innenfor prioriterte tematiske områder. CICERO vant anbudet innenfor Rammeavtale 5: Klima, hav, miljø, matsystemer, grønn energi, og fremskaffer ny kunnskap gjennom oppdragsbaserte prosjekter på temaet. 

Bilde mangler beskrivelse

Foto: Hege Fantoft Andreassen

Prosjektfakta

CICERO leder arbeidet, men samarbeider med Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Vista Analyse AS og Norsk senter for havrett ved UiT.

Perioden varer i fire år, frem til sommeren 2024, og så langt har den resultert i flere konkrete rapporter og prosjekter (se eksempler under Publikasjoner).

Utgangspunktet for denne rammeavtalen er målet om en kunnskapsdrevet utenriks- og utviklingspolitikk. CICEROs visjon er å bidra til at Utenriksdepartementet og Norad får relevante bidrag av høy kvalitet, som sikrer at deres arbeid innenfor klima, hav, miljø, matsystemer, grønn energi og tilgrensende temaområder fortsatt kan kvalitetssikres og baseres på den best tilgjengelige kunnskapen og på ny forskning.

 

Les mer om CICEROS oppdragsforskning