Rammeavtale for klima- og miljøkunnskap

CICERO har, sammen med andre aktører vunnet utlysningen av rammeavtale for klima- og miljøkunnskap for Klima- og miljødepartementet (KLD). CICERO skal koordinere arbeidet, og samarbeider med flere store og brede kunnskapsmiljøer. 

Bilde mangler beskrivelse

Foto: Adrian Nielsen

Prosjektfakta

Samarbeidspartnere er Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Menon Economics, Sintef og Holth&Winge. Sammen har aktørene svært bred erfaring med politikkutforming og prosesser, og har bidratt med verktøy og fagkunnskap til klima og miljøpolitikk både nasjonalt og internasjonalt.

KLD har i valget lagt vekt på at vi samlet dekker alle vitenskapelige fagområder langs hele det klima- og miljøfaglige spekteret, og at vi har erfaring fra en rekke tverrfaglige prosjekter.

Videre har de lagt vekt på kompetanseområder som utvikling og implementering av politikk knyttet til miljø, klima og grønn omstilling, både i Norge og internasjonalt, samt erfaring fra politikkutvikling, analyse, metode og kunnskapsproduksjon.

Her finner du lenker til rapporter som er utarbeidet under rammeavtalen