Kontaktinfo

Telefonnummer
21 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@olfejks.eifos

Om

Sofie er samfunnsøkonom med bred erfaring fra forskning, utredning og forvaltning

Hun har PhD i samfunnsøkonomi fra NMBU i 2015, MSc i utviklings- og miljøøkonomi fra samme universitet, og BS i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun har vært Visiting Student Researcher ved Department of Agriculture and Resource Economics, UC Berkeley. Etter doktorgraden har hun arbeidet i skjæringspunktet mellom forskning og utredning i Vista Analyse og Menon Economics, blant annet med verdsetting av miljøgoder. De siste årene har Sofie vært sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte utvalget Teknisk beregningsutvalg for klima, og hun har erfaring fra miljøforvaltningen som seniorrådgiver i Klimaavdelingen i Miljødirektoratet.

Sofie er interessert i empirisk miljøøkonomi, og har erfaring fra både felteksperimenter og analyser av surveydata. Hun har særlig fokusert på tilpasning til klimaendringer, både innen landbruk og i urbane områder i utviklingsland.

Prosjekter