Klimaøkonomi

Forskningsgruppen har bred kompetanse på økonomiske analyser av klimapolitikk. Vår forskning ser på virkemidler for å redusere utslipp, og hvordan politiske virkemidler og nye teknologier kan gjennomføres.

Bilde mangler beskrivelse

FOTO: GRANT DURR, UNSPLASH

Om

Vi har kompetanse innenfor generell likevektsmodellering, økonometri, spørreundersøkelser samt lab- og felteksperimenter.

De fleste av våre prosjekter er knyttet til klimapolitikk i Norge innenfor kraftsektoren, olje- og gassektoren, veitransport, sjøtransport, luftfart og jordbruk. Vi arbeider også med klimapolitikk i store, framvoksende økonomier som Kina.