AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet?

Hva er klimaeffekten av luftfart i Norge og globalt? Og hvordan kan luftfartsnæringen og myndighetene redusere denne klimaeffekten?» I prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi se nærmere på dette og på hvilke virkemidler og tiltak som kan være mest effektive.

Bilde mangler beskrivelse

Innflyvningen over London. Foto: Amund Aasbrenn

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2020 - 31.12.2026
Finansiering
Norges forskningsråd

Luftfarten står i dag for 3,5 prosent av den menneskeskapte påvirkningen på klimaet. Disse utslippene er forventet å øke, noe som ikke er i tråd med de raske utslippskuttene som trengs for å nå målet i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader.

For at luftfarten skal gjør sin del av jobben med å nå et lavutslippssamfunn, er det nødvendig å identifisere effektive og gjennomførbare muligheter for å redusere sektorens klimapåvirkning. Så langt har det vist seg vanskelig å redusere utslippene fra luftfart på grunn av utstrakt internasjonal konkurranse, mangel på effektiv internasjonal regulering, i tillegg til motstand fra befolkningen og næringen selv.

Luftfart påvirker klimaet på flere måter enn gjennom utslippene av CO2. Det er anslått at kondensstriper globalt har gitt et større bidrag til sektorens oppvarmende effekt enn CO2-utslippene. Det er derfor avgjørende å ta hensyn til disse effektene når man anslår den samlede klimaeffekten av luftfart, og for å forstå hvor effektive ulike klimatiltak er.

Luftfartssektoren har også vært dårlig beskrevet i globale utslippsscenarioer. 

I AVIATE skal vi:

  • undersøke hva som driver framtidig etterspørsel etter flyreiser, og se på et bredt sett med virkemidler og tiltak som kan redusere klimapåvirkningen. Vi skal også utforske hva som motiverer luftfartsnæringen og myndigheter til å finne og innføre nye løsninger. Basert på det skal vi undersøke hvordan det kan være mulig å utvikle mer effektiv styring.
  • presentere de første anslagene for klimaeffekten av kondensstriper fra flyvninger i Norge. For å få til det skal vi involvere et stort antall mennesker i et såkalt folkeforskningsprosjekt (citizen science) der skoleelever og vanlige mennesker skal bidra med å samle inn data om kondensstriper. Les mer om det her.
  • revidere og tilpasse eksisterende scenarioer for å utvikle mer detaljerte og mer realistiske utslippsscenarioer for luftfart. Vi skal inkludere sektoren i framskrivingene FNs klimapanel bruker for 1,5 og 2 °grader.

 SAS, Avinor og Telenor er involvert som brukerpartnere.

AVIATE er et femårig prosjekt (2020-2024) og er finansiert av Norges forskningsråd.

Elev eller lærer? Prøv deg som klimaforsker:

Kontaktinformasjon

Prosjektet ledes av Steffen Kallbekken, samfunnsøkonom og forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning. Kontakt: steffen.kallbekken@cicero.oslo.no

Vil du eller din skoleklasse være med å samle inn data om kondensstriper og bidra til forskningen vår? Kontakt: marit.sandstad@cicero.oslo.no

Arbeidet med hva som driver etterspørselen etter flyreiser og virkemidler og tiltak i Norge som kan redusere klimapåvirkningen ledes av seniorforsker Tom Erik Julsrud ved CICERO. Kontakt: tom.julsrud@cicero.oslo.no

Arbeidet med internasjonalt samarbeid om regulering av utslipp fra luftfart og hvilke faktorer som motiverer luftfartsnæringen og myndigheter til å finne og innføre nye løsninger ledes av forskningsleder Steffen Kallbekken ved CICERO. 

Arbeidet med klimaeffekten av kondensstriper for flyvninger over Norge ledes av seniorforsker Marianne Tronstad Lund ved CICERO. Kontakt: m.t.lund@cicero.oslo.no

Arbeidet med å utvikle mer detaljerte og realistiske utslippsscenarioer for luftfart ledes av forskningsleder Jan Fuglestvedt ved CICERO. Kontakt: j.s.fuglestvedt@cicero.oslo.no