Bilde mangler beskrivelse

Foto: Alexas Fotos

Ny studie om hvordan luftfarten påvirker klimaet

3,5 prosent av den totale menneskeskapte klimapåvirkningen kommer fra flytrafikk. Over halvparten av dette skyldes andre utslipp enn co₂, forteller en ny internasjonal studie.

Luftfarten har en viktig samfunnsrolle, og sektoren er sterkt voksende. Den bidrar også til klimaendringene – noe som skjer gjennom mer enn CO2-utslipp. For å forstå hele klimapåvirkningen og hvordan vi kan redusere den, trenger vi det helhetlige bildet, av alle utslippene. Nå har forskere fra 12 land jobbet sammen for å bedre kunnskapen om effekten global luftfart har på klima.

– Denne nye studien bidrar med en grundig gjennomgang og oppdateringer basert på et tiår med forskning, sier CICERO-forsker Marianne Tronstad Lund. Sammen med kollega Jan Fuglestvedt har hun gjort en del av beregningene i studien, som til sammen har bidrag fra 12 forskningsinstitutter i Europa og USA. Tronstad Lund mener studien gir et viktig bidrag til forståelsen av det store bildet, som beslutningstakere og politikere kan trenge på veien mot å nå målene i Parisavtalen.

– Det er elleve år siden sist man gjorde en slik sammenligning, og det har vært en sterk vekst i aktiveten siden da, særlig i Asia. Den nye studien tar for seg utslipp gjennom de siste 20 årene, inkludert tall helt frem til 2018, sier Tronstad Lund. Hun legger vekt på at veksten i utslippene bare delvis veies opp av teknologiske og operasjonelle forbedringer, slik som mer effektive motorer og bedre innflyvningsrutiner.

Det er særlig kondensstriper og utslipp av NOx fra flydrivstoff som bidrar til at luftfartens klimapåvirkning blir dobbelt så stor som hvis man bare ser på utslippene av CO2. Disse er imidlertid mye mer komplekse å studere.

– I dag har vi mye større tallmateriale og bedre forståelse enn sist vi så på samme problemstilling. De nye beste estimatene viser at 2/3 av sektorens klimapåvirkning frem til i dag har skyldtes andre ting enn CO2. For å forstå den totale klimapåvirkningen fra global luftfart, må vi altså tenke bredere enn CO2, sier forskeren.

Hele artikkelen kan leses her: The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018

Les mer om studien i New Scientist