ACCRI CIC-MOD

Formålet med prosjektet ACCRI CIC-MOD er å studere hvordan utslipp fra luftfart i ulike regioner påvirker atmosfæren og klima på regional og global skala. 

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.7.2015 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
U.S. Federal Aviation Administration og U.S. Department of Transportation gjennom Aviation Climate Change Research Initiative (ACCRI)

Luftfart er en sektor i rask vekst. Sektoren har en komplisert klimapåvirkning på grunn av utslipp av en rekke ulike gasser og partikler. Disse har både oppvarmende og avkjølende effekter på klima og virker på veldig ulike skalaer i rom og tid: Noen virker raskt og sterkt, men har en kortvarig påvirkning, mens andre virker på lengre tidsskalaer. Noen utslipp gir effekter som er sterke lokalt og effekten kan være svært avhengig av hvor utslippet skjer.  

Klimaeffekter av ulike aktiviteter blir ofte sammenfattet og presentert i form av globalt midlede mål. Slike globale midler er nyttige for å plassere ulike utslipp på en felles skala for sammenligning, men de gir ingen informasjon om hvordan effektene fordeler seg. Når det er sterke lokale effekter kan disse bli skjult i globale midler, men likevel ha en viktig klimapåvirkning.   

I ACCRI CIC-MOD bruker vi ulike modellverktøy for å studere hvordan utslipp fra fly i ulike regioner bidrar til mengden ozon og partikler i atmosfæren og hvilken påvirkning disse gir på klima globalt og lokalt. Videre undersøker vi om og hvordan informasjon om lokale effekter kan inkluderes i sammenfattede mål.  

Prosjektet har varighet frem til juli 2015.