ENABLE - hvorfor velger vi grønn energi

Dette prosjektet hadde som mål å få folk i Europa til å bli enda grønnere i hverdagen - når vi velger transportmidler og oppvarming i husene våre, for eksempel - ved å søke en dypere forståelse for hva som driver energivalgene våre. 

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.3.2017 - 1.3.2020 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Horizon 2020, under tildelingsnummer 727524
Fagområder

Hvordan tar forbrukere valgene sine? Hvorfor velger vi energieffektive løsninger, eller ikke? Det skulle ENABLE.EU finne ut.  

Både økonomiske motiver og sosiale faktorer som kjønn eller kultur styrer valgene våre, også når vi velger transportmidler, hvordan vi varmer opp eller kjøler ned hjemmene våre og hvor grønne valgene vår er når vi skal kjøpe ny vaskemaskin - eller nye lyspærer hjemme.

Målene med prosjektet er å

  • identifisere nøkkelfaktorer bak energivalgene vår på tre områder: transport, oppvarming og avkjøling, og elektrisitet.
  • å bedre forstå sammenhengen mellom individuelle og kollektive energivalg samt forutsetningene i EUs omstillingspillar når det gjelder regulering, teknologi og investeringer.
  • å se på den sosiale aksepten av energiomstilling ved å bruke deltakende planlegging og ved å engasjere nøkkelinteressenter og utvalgte husholdninger i prosessen.
  • å øke kunnskapen om politisk styring og hvordan sosial mobilitet skjer på et vis som motiverer kollektive energivalg i tråd med EUs mål.
  • å gi strategiske anbefalinger til beslutningstakere for å øke den sosiale aksepten for energiomstillinger.

Forskere ved CICERO skal blant annet undersøke om det er forskjeller mellom kvinner og menn i forhold til energibruk og det å investere i egen energiproduksjon. CICERO har ansvar for en casestudie på såkalte prosumenter eller plusskunder, altså kunder som produserer sin egen strøm og også leverer strøm til nettet.

I tillegg til å se på kjønnsdimensjonen ved det å velge å bli prosument, undersøker forskere også hva det er som gjør at noen velger å produsere strømmen sin selv. Dette bygger videre på prosjektet Strøm fra folket.

I november 2018 deltok forskere fra CICERO på en workshop med over 60 europeiske kollegarer for å diskutere faktorene som påvirker folks energiforbruk.

Les mer om prosjektet her