Strøm fra folket

Hva er det som gjør at noen velger å produsere strømmen sin fra eget tak? Hva motiverer dem og hvilke barrierer møter de? Dette forsøker Støm fra folket prosjektet å finne ut av.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.4.2015 - 6.7.2018 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges Forskningsråd
Fagområder

Antalle folk som produserer sin egen strøm hjemme er raskt voksende i mange europeiske land. I England har for eksempel nesten en halv million mennesker solcellepaneler som strømkilde i hjemmet. Her i Norge ser vi også tegn på at flere og flere velger å produsere egen strøm. I tillegg vil utrullingen av automatiske strømmålere forhåpentligvis bidra til at flere vil velge solceller som strømkilde og produsere så mye strøm at de kan levere tilbake til strømnettet. De blir da plusskunder av strømnettet.

I dette prosjektet ser vi på erfaringer folk har med strøm på eget tak, hva som motiverer folk til å velge solceller og hvilke barrierer folk har for å starte med egen strømproduksjon. Vi ser også på hvilke andre aktører de må forholde seg til og hvilken politikk som skal til for å få flere over på solstrøm.

 

Utrulling av automatiske strømmålere vil forhåpentligvis gjøre at flere velger å produsere egen strøm. FOTO: PRIVAT/HEGE WESTSKOG

Vi jobber med casestudier i økolandsbyen i Hurdal, boligfeltet Skarpnes i Arendal og mot de som på eget initiativ har installert solstrøm på taket.

Prosjektet vil forbedre forståelsen av forskjellene og likhetene i plusskunde-politikk i Storbritannia, Tyskland og Norge. Vi ønsker samtidig å forstå hvorfor noen husholdninger i Norge velger å bli engasjert som pulsskunder og hva deres erfaringer er fra energimarkedet. Vi vil også fange opp hvordan sentrale aktører ser på deres deltakelse, og hvor mulighetene ligger for en økt plusskunde-deltakelse ligger i en norsk kontekst.

CICERO leder prosjektet, og har også et overordnet ansvar for forskningen «Et dypdykk inn i spørsmålet om hvorfor husholdninger engasjerer seg som plusskunder. Hva er deres erfaringer og praksiser?» (Westskog) og «Syntese og brukerengasjement: operasjonalisering gjennom bruk av forskjellige deltakende prosessmetode, involvering av interessenter i referansegrupper, scenario workshops og fokusgrupper» (Ruohonen).

Prosjektpartnere fra Norge inkluderer Universitetet i Oslo, Fridtjof Nansens Institutt, Sintef Energi AS, Akershus Fylkeskommune, Agder Energi AS, Skagerak Energi AS, Lyse Elnett AS og NVE. Våre internasjonale partnere er Durham University (UK) og Freie Universität Berlin (Tyskland).

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og våre samarbeidspartnere fra næringslivet.

Les om vår tidligere forskning:

Electricity Consumption: Should There Be a Limit?

The Effects of In-Home Displays—Revisiting the Context

A Multi-Method Evaluation of the Potential for Using the Electricity Bill to Encourage Energy Savings in Norwegian Households

Values, attitudes and pro-environmental behaviours - is there a link?

Matching policy and people? Household responses to the promotion of renewable electricity