FLYWELL – hvordan redusere flyreiser og samtidig opprettholde høy livskvalitet.

Målet med FLYWELL er å engasjere mennesker og organisasjoner i Norge i å redusere miljøbelastningen av flyreiser. Flyreiser er for mange knyttet til livskvalitet og følelse av velvære. Hvordan kan man kutte flygninger og samtidig beholde dette? Å reise på jobb, fritid og familie er ofte forbundet med opplevelser av slektskap, tilhørighet, fysisk helse, autonomi og frihet, alt identifisert som menneskelige eller grunnleggende behov i livskvalitetslitteraturen.

Bilde mangler beskrivelse

Flyvinge over London. Foto: Amund Aasbrenn/CICERO

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.9.2023 - 31.12.2026
Finansiering
Norges Forskningsråd

Flytransport genererer 3-4 % av co₂-utslippene på globalt nivå, og representerer 51 % av transportsektorens totale klimapåvirkning i Norge. Hvis luftfartssektoren går tilbake til business as usual og utsetter effektive tiltak etter COVID-19-pandemien, kan flyreiser representere 22 % av de totale co₂-utslippene innen 2050. Antall flygninger må derfor adresseres hvis vi skal få en rask og betydelig reduksjon av co₂-utslippene i tråd med Parisavtalen.

FLYWELL skal forske på hvordan man kan redusere etterspørselen etter flyreiser og samtidig opprettholde følelsen av høy livskvalitet. Dette tverrfaglige prosjektet kombinerer sosiale praksisperspektiver fra sosiologi og vitenskaps- og teknologistudier (STS), med trivselsperspektiver brukt innen økonomi, psykologi og internasjonal utvikling, og livssyklusvurderinger fra miljøvitenskap.

FLYWELL har to hovedoppgaver

1) Den første handler om å fylle gapet i flyreiselitteraturen ved å studere flyintensive praksiser og involvere praktikere i undersøkelsen av i hvilken grad deres miljøpåvirkning kan reduseres uten å svekke sentrale menneskelige behov.

2) Den andre involverer å engasjere det norske samfunnet i politikkutforming og handlinger for å redusere flyreiser uten å «tape» livskvalitet

Prosjektet ønsker å samle kunnskapen til miljøeksperter og samfunnsvitere i deltakende politiske fora, erfaringskunnskapen til flyreisende og reiselivsnæringen, og offentlig ledelse, samt ekspertise hos politikere.