Atmosfæreforskning

Forskningsgruppen jobber med et bredt spekter av emner innen atmosfæriske fag. Vi er først og fremst en modelleringsfaggruppe. Vi studerer strålingspådriv i klimasystemet og prøver å finne ut hvilken rolle gasser, aerosoler og skyer spiller.

illustrasjon av sol med røyksky som skygger

Strålingspådriv i klimasystemet. Foto: foter.com

Om

Forskningsemner for oss er klimarespons over ulike tidsskalaer (raske tilpasninger og sakte respons), klimafølsomhet, drivere for endringer i nedbør under global oppvarming, turbulensprosesser i den nedre atmosfæren og ekstremværhendelser. Videre fokuserer vi på arktiske klimaendringer, klimaeffekten fra skogbruk og langdistansetransport av kortvarige klimaforurensninger (spesielt svart karbon /sot). Vi utvikler og evaluerer og bruker også ulike beregninger for å sammenligne utslippssektorer og -regioner.

Våre metoder inkluderer både bruk av observasjonsdata og modellering, alt fra globale jordsystemmodeller til mer finmaskede modeller. Den kjemiske transportmodellen OsloCTM, utviklet i samarbeid med Universitetet i Oslo og for tiden i sin tredje versjon, er et viktig forskningsverktøy hos oss på CICERO.

Prosjekter