Kontaktinfo

Telefonnummer
65 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@nrejts.allimac

Om

Camilla forsker på effekten av atmosfæriske partikler på klima, med spesiell fokus på hvordan endringer i utslipp påvirker nedbøren. 

Hun studerer også vekselvirkninger mellom aerosoler og skyer, endringer i ekstremnedbør og har tidligere deltatt i prosjekter relatert til geoengineering og kosmisk stråling. Camilla skrev hovedfagsoppgave med tema "global dimming" som gjestestudent ved Københavns Universitet, og fullførte doktorgrad (PhD) i 2015 ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo, med tittel "On the effect of aerosol emission changes on precipitation and clouds".

Prosjekter