Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Første krav til rapportering etter loven var 30.06.23.

Publiseringsdato
7.12.2023

CICERO arbeider med å identifisere og vurdere mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i våre leverandørkjeder.

CICERO evaluerer våre leverandører og underleverandører og utfører bakgrunnssjekk for å kunne avdekke mulige negative påvirkninger. Om vi avdekker negativ påvirkning følger vi opp for å rette opp, og vurderer hvilke tiltak som er forholdsmessige i forhold til betydningen og omfanget av den negative påvirkningen.