CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Medlemmer

  • Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef, Umoe (styreleder)
  • Kristin Asdal, professor, Universitetet i Oslo (nestleder)
  • Per Gunnar Røe, professor, Universitetet i Oslo (medlem)
  • Hanne Rønneberg, konserndirektør, SINTEF Byggforsk (medlem)
  • Merethe D. Leiren, forsker (medlem, ansattes representant)

Varamedlemmer:

  • Gun Bente Johansen, avdelingsdirektør, Miljødirektoratet (første varamedlem)
  • Guri Melby, nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen og gruppeleder for Venstre, Oslo kommune (andre varamedlem)
  • Jan Ivar Korsbakken, forsker (personlig varamedlem, ansattes representant)

Ansattes representant og ansattes vararepresentant er oppnevnt for to år.