CICEROs styre

Universitetet i Oslo har oppnevnt nytt styre for CICERO for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023.

Publiseringsdato
10.6.2022

Medlemmer

  •  Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef, Umoe (styreleder)
  •  Hanne Rønneberg, spesialrådgiver, SINTEF Byggforsk (nestleder)
  •  Per Gunnar Røe, professor, Universitetet i Oslo (medlem)
  •  Lena M. Tallaksen, professor, Universitetet i Oslo (medlem)
  •  Fay M. Farstad, forsker, representant for CICEROs ansatte

Varamedlemmer

  • Gun Bente Johansen, instituttleder ved Institutt for psykologi, Oslo Nye Høyskole
  • Vidar Helgesen, direktør, Nobelstiftelsen
  • Jan Ivar Korsbakken, forsker, vararepresentant for CICEROs ansatte

Ansattes representant og ansattes vararepresentant er oppnevnt for to år.