CICEROs styre

CICERO har oppnevnt nytt styre for  perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Publiseringsdato
10.1.2024

Medlemmer

  • Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef, Umoe (styreleder)
  • Hanne Rønneberg, spesialrådgiver, SINTEF Byggforsk (nestleder)
  • Per Gunnar Røe, professor, Universitetet i Oslo (medlem)
  • Lena M. Tallaksen, professor, Universitetet i Oslo (medlem)
  • Stina Billinger, bærekraftsrådgiver
  • Georg Riekeles, avdelingsleder, Europen Policy Centre
  • Solveig Aamodt, representant for CICEROs ansatte
  • Astrid Arnslett, representant for CICEROs ansatte