Bilde mangler beskrivelse

EUs grønne giv og Norges rolle som energinasjon

Velkommen til å følge CICERO på Arendalsuka! Alle arrangementer streames.

Hvordan påvirker krigen i Ukraina og høye kraftpriser tempoet og ambisjonsnivået i EUs grønne giv, og hva har dette å si for Norge? Hvilke satsinger ligger i tilleggsmeldingen til energimeldingen, som ble behandlet i Stortinget i juni, og hvordan henger disse energisatsingene sammen med EUs grønne giv?

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 16.8.2022

Sted

Lille Andunge

Arrangør

CICERO på Arendalsuka 2022

1. Status på EUs grønne giv sett i lys av krigen i Ukraina ved seniorforsker Fay Farstad, CICERO

2. Klimaavtalen med EU og hva den har å si for Norge ved seniorforsker Erlend A. T. Hermansen, CICERO

3. Hvordan henger Norges energisatsing sammen med EUs grønne giv. Havvind som eksempel ved forskningsleder Merethe Dotterud Leiren, CICERO

4. Hva er Norge og Nordens muligheter og avveininger i lys av EUs grønne giv? ved leder av Globale drivere i energimarkedene Torjus Bolkesjø, Statkraft.

Politikerpanel med:
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide,
Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant Høyre,
Rasmus Hansson, stortingsrepresentant Miljøpartiet de grønne.

Ordstyrer: Kristin Halvorsen, CICERO