CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 23 /

E-post: hakon.salen@cicero.oslo.no

Håkon Sælen har bakgrunn innen samfunssøkonomi og statsvitenskap og jobber med et bredt utvalg tema relatert til klimapolitikk

Håkons rundt 30 vitenskaplige publikasjoner omhandler bl.a. folks holdninger til klimapolitiske virkemidler, høyrepopulisme, individuell klimarelatert adferd, oppfatninger om rettferdighet i internasjonalt klimasamarbeid, internasjonalt klimasamarbeid i mindre grupper (klimaklubber) og Parisavtalen.

Han leder for øyeblikket to internasjonale forskingsprosjekter: 

  • Socially Just and Politically Robust Decarbonisation (JUSTDECARB)
  • Right-Wing populism and the Political Feasibility of Climate Policy (POPCLIM)

Håkon jobber bl.a. med spørreundersøkelser, adferdseksperimenter og agent-basert modellering.

Han har også bidratt til fem rapporter på oppdrag fra Nordisk Ministerråd som innspill til forhandlingene om Parisavtalen.

Håkon har vært ansatt på CICERO siden 2007. I en periode jobbet han også 50% ved Universitetet i Oslo. Han har Phd i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, MSc i Environmental Change and Management fra Universitetet i Oxford og BSc i Environmental Policy with Economics fra London School of Economics and Political Science.

Prosjekter

  • CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk er ett av tre sentre for samfunnsvitenskapelig forskning på miljøvennlig energi (FME) etablert av Forskningsrådet i 2011.
  • Sustainable Edge: vurdering av klimarisiko i selskaper Eiendomsselskapet Entra er det første selskapet i Norge som får sine inntekter, investeringer og styringsstruktur vurdert på en skala fra mørkegrønt til mørkebrunt i henhold til Shades of Green-metodikken.
  • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.
  • JUSTDECARB JUSTDECARB aims to contribute knowledge on how climate change can be made socially just and politically robust. 

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Del av bok/rapport

Tidsskriftspublikasjon

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

Rapport/avhandling

2021

2019

2015

2014

Del av bok/rapport

2014

2010