Bilde mangler beskrivelse

Foto: Katrin Hauf, Unsplash

Klimatoppmøtet: CICERO-forskere som kan kommentere

CICERO følger COP27. Her finner dere informasjon om hvem som kan uttale seg til pressen og hvilke temaer de følger. 

Forskningsleder Steffen Kallbekken
Uttaler seg generelt om forhandlingene, men følger særlig klimafinans og nasjonalt bestemte bidrag, såkalte NDCer. 

Seniorforsker Solveig Aamodt
Følger særlig India, Brasil, relasjonen mellom utviklede land og utviklingsland, solenergi og finansiering. 

Spesialrådgiver Jan S. Fuglestvedt
Er i Sharm el-Sheikh i uke 1. Snakker helst med media om scenarioer, karbonbudsjett, FNs klimapanel og såkalt overshoot. 

Seniorforsker Erlend A. T. Hermansen 
Norsk klimapolitikk og koblingen mellom FNs klimapanel og klimaforhandlingene 

Doktorgradsstipendiat Bård Lahn
Oljepolitikk  

Forskningsleder Glen Peters 
Globale utslipp av klimagasser, The Global Carbon Budget (lanseres 11. november) 

Seniorforsker Benjamin Sanderson
Forventet oppvarming på lang sikt og såkalt overshoot. 

Seniorforsker Håkon Sælen
‘Just transition’, rettferdighet mellom land, historikk fra klimaforhandlingene tilbake i tid, Paris-avtalen mm. 

Seniorforsker Fay M. Farstad
EUs og Storbritannias klimapolitikk. Norsk klimapolitikk. 
 
Forskningsleder Kristin Aunan
Koblingen mellom klima og helse og luftforurensning/luftkvalitet. 

Seniorforsker Ida Sognnæs 
Utslippsscenarioer og antagelser bak disse. 

Seniorforsker Bjørn H. Samset
Fysiske klimaendringer i årene som kommer, spesielt nedbør og ekstremvær. Behovet for klimatilpasning. Forbindelsen mellom luftforurensing og klimaendringer. FNs klimapanel. 
 

Pressekontakter:
Kommunikasjonsdirektør Christian Bjørnæs vil være til stede i Sharm el-Sheikh i uke 2 og fungerer som pressekontakt på COP27. 

Senior kommunikasjonsrådgiver Miriam Stackpole Dahl er pressekontakt for COP27 i Oslo.

Dere når oss også på CICEROs pressetelefon +47 40 00 46 70 som vanlig.