Bilde mangler beskrivelse

Hvordan få forbrukere til å ta energismarte valg?

Ved å velge hvitevarer, biler eller boliger som bruker mindre energi, kan du som forbruker spille en viktig rolle i å redusere energiforbruket – og få ned klimagassutslippene.

Hvis du fikk kjennskap til energiforbruket, i kroner og øre, til boligen du vurderer å kjøpe, ville det kanskje vært enklere å velge det mest energieffektive alternativet? Forskning viser at å legge kostnadsinformasjon til dagens energimerking kan øke etterspørselen etter mer energieffektiv teknologi.

Energieffektivisering er globalt og i Europa en av de beste måtene å få ned utslippene på. Men hva skal egentlig til for at forbrukere velger hvitevarer, biler eller boliger som bruker mindre energi?

Ga informasjon om energikostnader

― Vi vet at forbrukere legger stor vekt på innkjøpsprisen, men ikke tenker like mye drifts- og energikostnadene over levetiden til et produkt. Her kan det være penger å spare over tid om man velger mer energieffektivt, forklarer forskingsleder Steffen Kallbekken ved CICERO. Han har deltatt i det EU-finansierte forskningsprosjektet CONSEED (CONSumer Energy Efficient Decision making) som har sett på hvordan man kan få forbrukere til å ta energismarte valg. Prosjektet har spesielt sett på hvordan det å gi informasjon om energikostnader kan påvirke forbrukernes beslutninger.

― I prosjektet har vi vært ute i den virkelige verden og testet om folk velger mer energieffektive alternativer dersom vi oversetter dagens informasjon om energiforbruk i kilowatttimer (kWh) til energikostnadene i kroner og øre, sier Kallbekken.

Generelt viser funnene fra prosjektet at å legge kostnadsinformasjon til dagens energimerking, for eksempel anslåtte kostnader for et år, kan øke etterspørselen etter mer energieffektiv teknologi. Dette gjelder særlig for bolig og bil. Effekten for hvitevarer varierer.

Prosjektet ble ledet av forskeren Eleanor Denny fra Irland som i denne videoen presenterer de sentrale funnene fra prosjektet.

 

Forbrukerne trenger hjelp til å velge

Undersøkelser gjennomført i Norge, Irland, Hellas, Spania og Slovenia viser at en betydelig andel forbrukere ikke vet hvor mye energi de bruker i dag og heller ikke kjenner til fordelene ved å investere i mer energieffektive løsninger.

― Når folk på en enkel måte kan sammenligne innkjøpsprisen med energikostnadene, velger flere mer energieffektivt, sier Kallbekken. Forskeren forklarer at dette kom særlig tydelig frem i et eksperiment som ble gjennomført i Irland, et av partnerlandene i prosjektet.

Forskerne samarbeidet med den største nettsiden for salg og leie av boliger i landet (www.daft.ie) og fikk lagt til informasjon om de anslåtte årlige energikostnadene i boligannonsene (basert på boligens energimerke, størrelse og energipriser) på et stort utvalg boliger. Salgsstatistikken viste senere at salgsprisen økte med over 25 000 kroner for hver forbedring på én karakter på energieffektivtetsskalaen (som går fra A til G) på de boligene der energikostnadene i euro ble presentert for forbrukeren. Boligene med kostnadsinformasjon ble også solgt raskere.

En kalkulator for energikostnader med tilpasset informasjon

― For å hjelpe forbrukerne til å ta mer energismarte valg, mener vi at et anslag for energikostnader bør være tilgjengelige i kjøpsøyeblikket, spesielt for store kjøp som bolig og bil. Dette kan for eksempel gjøres ved å ha en energikostnadskalkulator tilgjengelig på nett eller direkte i butikken. En slik kalkulator kan også gi forbrukerne informasjon tilpasset deres eget forbruksmønster, sier Kallbekken.

Dette kan gjennomføres både gjennom nye krav til energimerkeordningene eller energiattestene som i dag finnes, eller som et frivillig tiltak fra aktører i næringslivet som ønsker å fremme energismarte valg hos forbrukerne.

Les mer om prosjektet på www.conseedproject.eu

Publikasjoner

The impact of consumer attitudes towards energy efficiency on car choice: Survey results from Norway Anton Orlov, Steffen Kallbekken

The role of fuel cost information in new car sales William Brazil, Steffen Kallbekken, Håkon Sælen, James Carroll