CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 64 /

E-post: j.s.fuglestvedt@cicero.oslo.no

Experienced atmospheric scientist and leader of multi-disciplinary research groups

 • Appointed to the Norwegian Minister of Climate and Environment's Climate Advisory Board
 • CICEROs Principal Investigator in research projects funded by the European Commission
 • Heavily involved in the UNFCCC-initiated process on modelling and assessment of contributions to climate change (MATCH) as co-chair of the Scientific Coordination Committee
 • Member of the current Impacts and Science Group (ISG) of the Committee for Aviation Environmental Protection (CAEP) of the International Civil Aviation Organization (ICAO)
 • Member of the Expert Panel for the initiative “Global guidance on environmental life cycle impact assessment indicators”, which aims to revise and update the frameworks of environmental impact indicators in Life-Cycle Assessment (LCA). Initiated by United Nations Environment Programme (UNEP) and the Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)
 • Contributed to WMO/UNEP Ozone Assessment reports as Lead Author, Contributing Author and reviewer 
 • Vice chair IPCC Working Group I

Prosjekter

 • ACCRI CIC-MOD ​Formålet med prosjektet ACCRI CIC-MOD er å studere hvordan utslipp fra luftfart i ulike regioner påvirker atmosfæren og klima på regional og global skala. 
 • Governing EU-Norwegian willingness to extract, combust and consume less carbon The objective of this project is to identify how to best coordinate policies in the EU and Norway to maximise the overall effectiveness of their combined initiatives. A key challenge for unilateral policy initiatives in a global market place, even for a big coalition like the EU, is carbon leakage and competitiveness concerns.
 • Bio4Clim Comparative climate impact assessment of the forest based bio-economies of Norway, Sweden and Finland
 • Quantifying Climate Impacts of Future Forest Management Strategies in Norway Det internasjonale samfunnet har blitt enige om at økningen i den globale middeltemperaturen ikke må overstige 2°C. Aller helst skal den begrenses til 1.5°C. Dette er et svært ambisiøst mål, som krever en storstilt omstilling fra et samfunn avhengig av fossile brensler til et basert på fornybare materialer og energi.
 • ACACIA – forbedre kunnskapen om luftfart og klima Gjennom det EU-finansierte prosjektet ACACIA (Advancing the Science for Aviation and Climate) skal vi redusere usikkerheten om klimaeffektene av utslipp fra fly, og bidra med kunnskap for utvikling av helhetlig politikk og reguleringer for en mer klimavennlig luftfart.
 • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.
 • CATHY Menneskeskapte utslipp av små, svevende partikler - kalt aerosoler - har en sterk påvirkning på klimaet. Gjennom nyere historie har de motvirket noe av oppvarmingen fra utslipp av drivhusgasser, og i dag regner vi med at aerosolene kjøler jordens overflate med opp til en halv grad Celsius. I tillegg påvirker de regnmønstre, monsunene i Afrika og Asia, og hvor variabelt været er.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Del av bok/rapport

Tidsskriftspublikasjon

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • Andreas Stohl, Borgar Aamaas, M Amann, LH Baker, N Bellouin, Terje Koren Berntsen, O Boucher, R Cherian, W Collins, N Daskalakis, Maria Dusinska, Sabine Eckhardt, Jan Fuglestvedt, Mikael Harju, C Heyes, Øivind Hodnebrog, J Hao, U Im, M Kanakidou, Z Klimont, K Kupiainen, KS Law, Marianne Tronstad Lund, R Maas, CR MacIntosh, Gunnar Myhre, S Myriokefalitakis, Dirk Jan Leo Oliviè, J Quaas, B Quennehen, JC Raut, ST Rumbold, Bjørn Hallvard Samset, M Schulz, Øyvind Seland, Keith P. Shine, Ragnhild Bieltvedt Skeie, Shuxiao Wang, Karl Espen Yttri, T Zhu, 2015 Evaluating the climate and air quality impacts of short-lived pollutants Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN
 • K. P. Shine, R.P. Allan, William J. Collins, Jan Fuglestvedt, 2015 Metrics for linking emissions of gases and aerosols to global precipitation changes Earth System Dynamics, Copernicus GmbH, EN

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002

Rapport/avhandling

2016

2011

Del av bok/rapport

2019

2014

2002