Bilde mangler beskrivelse

Foto: Unsplash

Er klimamanipulering redningen?

Kan vi avkjøle kloden ved å tukle med klimaet? Det finnes metoder som kan kjøle ned jordkloden ved å manipulere solinnstrålingen. Klimamanipulering diskuteres stadig mer – og konsekvensene er uante.

Verden blir varmere og varmere. Været blir stadig mer ekstremt. Hvordan skal vi bremse klimakrisen når det viser seg vanskelig for oss mennesker å kutte utslippene? Stadig flere fatter nå interesse for temaet. CICERO-forsker Jan S. Fuglestvedt følger utviklingen.

Hva er klimamanipulering?

– At vi bevisst prøver å påvirke jordens klima, for å motvirke global oppvarming som følge av utslipp av drivhusgasser. Den mest omtalte metoden er Solar Radiation Modification (SRM) eller strålingsmodifikasjonstiltak, der man blokkerer noe av solinnstrålingen.

Hvor langt er vi kommet i dag?

Så langt har det vært mye modellstudier innen det naturvitenskaplige. De har sett spesielt på «peak shaving», altså at man kutter toppen av en oppvarming. Det er behov for en bredere tilnærming til problemet, for dette dreier seg om så mye mer enn fysikk, sier Fuglestvedt. Han legger vekt på at det er mer snakk om SRM nå enn tidligere.

– Jeg merker at det er større oppmerksomhet om fenomenet. Alle tre arbeidsgruppene i FNs klimapanel har vurdert kunnskapsstatus om klimamanipulering, og peker på en rekke betydelige utfordringer, usikkerheter og kunnskapshull.

Hva er de største utfordringene?

– Det er stor usikkerhet knyttet til hvilken respons SRM vil ha på klima, økosystemer og samfunnet. Vi har ikke noe internasjonalt regime for å håndtere bruk av SRM foreløpig. Å gå aktivt inn i en situasjon for å regulere klima, er naturligvis svært krevende når det gjelder hva man ønsker å oppnå. Hvordan skal vi bli enige om hvilket klima vi ønsker? Det forutsetter et svært godt internasjonalt samarbeid. Konfliktpotensialet er stort, dette fortjener oppmerksomhet.

Vet vi noe om konsekvensene av SRM?

– Det å tukle med klima, kan få konsekvenser vi ikke engang kan se for oss i dag. Vi kan få utilsiktede endringer i værsystemene, - tørke, ekstremvær, endring i vindretning, eller påvirkning på ozonlaget. Her er det mye vi ikke vet. Og det gjelder at medisinen ikke er verre enn sykdommen. Vi kan ikke bare stoppe bruk av SRM hvis vi først begynner, uten at det får store konsekvenser i form av rask oppvarming, sier Fuglestvedt. Han slår fast at SRM må være en del av en større plan, der man også reduserer utslippene, fjerner co₂ fra atmosfæren og lagrer dette.

– Vi må sammenligne risiko fra global oppvarming med den risiko som følger ved å bruke SRM. Det største problemet her er det ukjente terrenget, vi vet svært lite om hvilken risiko vi kan stå overfor hvis vi setter i gang.

Hvilke land er fremst i klassen her?

– Jeg kjenner ikke til konkrete planer fra land for implementering av SRM. Men vi kan heller ikke se bort i fra at kommersielle aktører en gang i fremtiden ønsker å ta metodene i bruk. Noe som vil være bekymringsfullt i seg selv, sier Fuglestvedt.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev