Oppfatninger om klimaendringer og ansvar

Oppfatningene om klimaendringer er nokså stabile over tid, og et stort flertall av befolkningen har oppfatninger i tråd med klimaforskningen. Et flertall mener også at det må livsstilsendringer til om vi skal kutte klimagassutslipp. 

Bilde mangler beskrivelse