CICEROs Klimaundersøkelse

CICERO Senter for klimaforskning har siden 2018 undersøkt hvilke oppfatninger den norske befolkningen har om klimapolitikk, klimaendringer og klimatiltak. På disse sidene finner du resultater fra 2023, samt tall fra foregående år.

Bilde mangler beskrivelse

På denne nettsiden har vi samlet en del av tallene fra CICEROs årlige klimaundersøkelse. Undersøkelsen er utviklet i et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, med formålet å lage tidsserie med data over oppfatninger om klima, klimarelevante handlinger og normer i befolkningen, samt oppfatninger om politiske virkemidler og tiltak. Databasen er nyttig for å studere endringer over tid i folks handlinger, men også holdninger til virkemidler som settes ut i livet, samt effektene av dem. Vi har samlet disse dataene siden 2018. 

Mange av spørsmålene som stilles i undersøkelsen presenteres ikke her, men vies grundigere analyser i publiserte og kommende vitenskapelige artikler. Se publikasjoner.