Ansvar for å redusere egne utslipp

Føler folk et personlig ansvar for egne klimagassutslipp?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Et flertall mener de har ansvar for å redusere egne klimagassutslipp over alle år. Over tid har andelen som mener de har ansvar for å redusere egne klimagassutslipp gått ned, flere mener de ikke har det ansvaret og flere svarer at det «stemmer verken dårlig eller godt».  

Andelen som svarte at dette stemmer «svært» eller «ganske» godt gikk ned 10 prosentpoeng – fra 68 til 58 % - fra 2018 til 2023. Andelen som mener dette ikke stemmer gikk litt opp, fra 9 % i 2018 til 13 % i 2023. Andelen som svarer «verken eller» har også gått opp, fra 19 % i 2018 til 27 % i 2023. 

Kjønn

Last ned data

Kvinner svarer i større grad enn menn at de har ansvar for å redusere egne klimagassutslipp, over alle år. I 2023 svarte 64 % av kvinnene at de var enige i påstanden om ansvar for egne klimagassutslipp, sammenlignet med 52 % av mennene. 

Alder

Last ned data

Et flertall mener de har ansvar for å redusere egne klimagassutslipp, uansett aldersgruppe. De yngste aldersgruppene, særlig de under 30 år, er i større grad enige i at de har dette ansvaret enn de eldste aldersgruppene. 

I 2023 svarte 63 % av de under 30 år at dette stemte "svært" eller "ganske" godt, i motsetning til 56 % av begge de to eldste aldersgruppene. Andelen som mener at de har ansvar for å redusere egne klimagassutslipp har holdt seg stabil siden 2020 blant de to eldste aldersgruppene. Blant de to yngste aldersgruppene har andelen som mener de har ansvar for å redusere egne klimagassutslipp gått ned.

Fra 2018 til 2023 gikk andelen fra 73 til 63 % for de under 30 år, og fra 68 til 59 % for de mellom 30 og 44 år. Andelen som svarer "stemmer verken dårlig eller godt" går opp med alderen. I 2023 svarte for eksempel 22 % av respondentene under 30 år "verken eller", sammenlignet med 32 % av de over 60 år. Denne forskjellen ser vi over flere år. 

Sentralitet

Last ned data

Andelen som mener de har ansvar for å redusere egne klimagassutslipp øker med sentralitet. I 2023 svarte 25 % av de bosatt mest sentralt (sentralitetsklasse 1) at det stemte «svært godt» at de har ansvar for å redusere egne klimagassutslipp, sammenlignet med 8 % av de bosatt minst sentralt (sentralitetsklasse 6). 

En stor andel svarer «verken eller», men andelen er nesten dobbelt så stor for sentralitetsklasse 6 enn 1 (38 mot 22 %). Det er i tillegg noen geografiske forskjeller. Andelen som mener de har dette ansvaret er større blant bosatte i Oslo, enn blant bosatte i Rogaland, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Viken.