Bilde mangler beskrivelse

Hva er sentralitet?

Vi undersøker betydningen av sentralitet ved hjelp av Statistisk sentralbyrås sentralitetsindeks. Dette er en indeks som måler nærhet til varer og tjenester.

Publiseringsdato
7.8.2023

Statistisk sentralbyrå har imidlertid også delt inn norske kommuner i sentralitetsklasser, som går fra 1-6 (hvor 1 er mest sentral og 6 minst sentral).

Siden det er lettere å illustrere forskjeller mellom sentrale og mindre sentrale strøk grafisk ved bruk av disse klassene enn med sentralitetsindeksen, er det sentralitetsklassene vi har brukt i eksemplene nedenfor.

Klasse 1: Kommuner som Oslo og Bærum.

Klasse 2: Kommuner som Bergen, Stavanger og Trondheim.

Klasse 3: Kommuner som Tromsø og Arendal.

Klasse 4: Kommuner som Kristiansund og Levanger

Klasse 5: Kommuner som  Sogndal og Kvinesdal

Klasse 6: Kommuner som Skjervøy og Vinje

Finn din kommune