Om klimaendringer skjer

Skjer det klimaendringer?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Over årene mener et stort flertall av befolkningen (rundt 80 % hvert år) at klimaendringer skjer (stemmer ganske godt eller svært godt). Denne andelen har vært stabil over alle år. Andelen som mener dette ikke stemmer (stemmer ganske dårlig eller svært dårlig) har også holdt seg relativt stabil rundt 4 %. Andelen som ikke tar stilling eller er usikre er betydelig og stabil: i 2023 svarer 16 % "vet ikke" eller "verken eller" på spørsmål om klimaendringer skjer. 

Kjønn

Last ned data

Kvinner mener i større grad enn menn at klimaendringer skjer, men forskjellene synker noe over tid. Andelen kvinner som mener påstanden stemmer (ganske og svært godt) er likevel høyere enn andelen menn for hvert år. 

Alder

Last ned data

Yngre mener i større grad enn eldre at klimaendringer skjer. Det er et skille mellom aldersgruppene over og under 45 år, hvor de to yngste aldersgruppene er mer enige i at klimaendringer skjer enn de eldste aldersgruppene. Andelen som svarer at påstanden stemmer "svært" eller "ganske" godt av de under 30 år har falt gradvis fra 2020, fra 88 % til 82 % i 2023. 

Sentralitet

Last ned data

Befolkningen i mer sentrale kommuner er mer enige i at klimaendringene skjer enn befolkningen i mindre sentrale kommuner. De som er bosatt i Rogaland og Viken er mer uenige i at klimaendringer skjer enn de som er bosatt i Oslo, mens forskjeller mellom andre fylker skyldes sentralitet.