Bekymring for klimaendringer

Hvor bekymret er folk for klimaendringene?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Grad av bekymring er nokså stabil over tid, og det har ikke vært nevneverdig endring fra 2018 til 2023 på disse spørsmålene. Rundt 35 % svarer hvert år at de er ganske eller veldig bekymret. Andelen som svarer at de er “veldig bekymret” har ligget rundt 10 % hvert år. Få (rundt 2-3 %) svarer “vet ikke” på dette spørsmålet. 

De som ikke er bekymret i det hele tatt utgjør årlig i underkant av 20 %. I 2023 svarte 19 % av respondentene at de ikke var bekymret for klimaendringer i det hele tatt. 

Kjønn

Last ned data

Kvinner oppgir i større grad bekymring over klimaendringene enn menn. I 2023 svarte 40 % av kvinner i utvalget at de var "ganske” eller "veldig" bekymret for klimaendringene, sammenlignet med 30 % av menn.

Flere menn enn kvinner uttrykker å ikke være bekymret i det hele tatt. I 2023 var andelen 26 % av menn, sammenlignet med 12 % av kvinner. 

Alder

Last ned data

Aldersgruppen 45-60 år er mindre bekymret for klimaendringer enn de andre aldersgruppene. De under 30 år er mest bekymret for klimaendringer. 

Andelen under 30 år om svarer at de enten er veldig eller ganske bekymret har gått ned fra 2021 (53 %) til 2023 (44 %). 

Klimabekymring går ned med økende alder, men øker litt igjen i gruppen over 60 år. Også i tidligere år har vi sett denne u-formede sammenhengen mellom klimabekymring og alder, men nå er forskjellen noe mindre mellom de yngste og de eldste. Aldersgruppen 45-49 skiller seg imidlertid fortsatt ut som den minst bekymrede aldersgruppen. 

Sentralitet

Last ned data

Befolkningen i mer sentrale områder er mer bekymret enn befolkningen i mindre sentrale områder. I de mest sentrale kommunene (sentralitetsklasse 1) oppgir for eksempel 42 % av respondentene å være ganske eller veldig bekymret, mens dette kun gjelder for 17 % av respondentene i de minst sentrale kommunene (sentralitetsklasse 6).