CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 57 /

E-post: tom.julsrud@cicero.oslo.no

Tom Erik Julsrud (PhD) er utdannet sosiolog, og jobber med hvordan klimaendring påvirker folks hverdasgsliv og vaner og hvordan sosial innovasjoner kan bidra til mer bærekraftige forbruksmønster.

Han i løpet av de siste 20 årene gjennomført en rekke prosjekter med særlig fokus på innovasjoner og samfunnsendringer, reisevaner og mobilitet, og bærekraftig utvikling i organisasjoner. Han har tidligere jobbet som seniorforsker og forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI) og Telenors forskningsavdelinger i Norge og Asia. Han har også vært tilknyttet Høgskolen i Sør-Trøndelag og Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Prosjekter

  • ENABLE I prosjektet ENABLE (Enabling the green transition in Norway) ser vi på hvordan nye teknologier innenfor energi- og transportsektoren kan bidra til den grønne omstillingen i Norge, og samtidig få tilstrekkelig støtte i befolkningen.
  • UPSCALE - Oppskalering av bærekraftig deling ved hjelp av offentlige biblioteker Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn.
  • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.
  • Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Del av bok/rapport

Tidsskriftspublikasjon

2020

2019

Del av bok/rapport

2019