CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 57 /

E-post: tom.julsrud@cicero.oslo.no

Prosjekter

  • ENABLE I prosjektet ENABLE (Enabling the green transition in Norway) ser vi på hvordan nye teknologier innenfor energi- og transportsektoren kan bidra til den grønne omstillingen i Norge, og samtidig få tilstrekkelig støtte i befolkningen.
  • UPSCALE - Oppskalering av bærekraftig deling ved hjelp av offentlige biblioteker Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn.