Oppfatninger om virkemidler og tiltak

Når folk blir spurt om oppfatninger om konkrete virkemidler og tiltak, er støtten ofte noe lavere enn når de blir spurt om oppfatninger mer generelt, og vi ser større gruppeforskjeller. 

Bilde mangler beskrivelse