Gassproduksjon

Bør Norge øke gassproduksjonen?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Motstanden mot økt gassproduksjon har gått ned over tid, fra 23 % i 2018 til 15 % i 2023. Støtten til gassproduksjon gikk opp mellom 2021 og 2022, etter fire år med nokså stabilt nivå. Fra 2018 til 2021 har den totale støtten ligget på rundt 30 %, utenom i 2019 hvor den var 19 %. I 2022 økte støtten til 42 %, og den er 39 % i 2023. Rundt 33 % svarer hvert år at det verken stemmer dårlig eller godt, og rundt 10 % svarer at de ikke vet. 

Kjønn

Last ned data

Vi ser samme trend her som for de andre energispørsmålene: Kvinner svarer i større grad "vet ikke" og "verken eller", mens menn i større grad tar stilling til påstandene. Menn er mer positive enn kvinner til å øke gassproduksjonen. 

Alder

Last ned data

I 2023 ser vi at de eldre aldersgruppene (45-59 år og de over 60 år) er mer positive enn de yngre aldersgruppene til å øke gassproduksjonen. De under 30 år er mest negative til å øke gassproduksjonen. 

Sentralitet

Last ned data

Forskjellene mellom respondenter i sentrale og mindre kommuner blir borte når andre variabler som sosiodemografiske og fylker er tatt hensyn til.

Av forskjeller mellom fylker finner vi at respondenter i Oslo er mer negative enn de i Møre og Romsdal, Agder, Rogaland, Viken og Vestlandet.