Redusere oljeproduksjonen

Bør Norge redusere oljeproduksjonen?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Med unntak av vindkraft på land, har oppfatningene om energipolitikk vært nokså stabile over tid. Dette gjelder også for oljeproduksjon. Fra 2019 til 2023 har andelen som har svart at Norge bør redusere oljeproduksjonen (enten "stemmer ganske godt" eller "stemmer svært godt") holdt seg rett under 30 %.

Flere mener dermed at oljeproduksjonen ikke burde reduseres (har svart enten "stemmer svært dårlig" eller "stemmer ganske dårlig") enn de som mener den bør reduseres. Her har det vært en knapp økning fra 39 % i 2019 til 42 % i 2023, men nedgang fra 44 % i både 2020 og 2022. Rundt 30 % er imidlertid usikre eller ambivalente alle år. 

For dette spørsmålet har vi ikke med 2018, på grunn av endring i spørsmålsformulering fra 2019 og utover

Kjønn

Last ned data

Andelen som er enige (stemmer ganske eller svært godt) i at Norge bør redusere oljeproduksjonen er høyere blant kvinner enn menn, og flere menn enn kvinner er uenige (stemmer ganske eller svært dårlig).

Denne forskjellen holder seg over tid, hvor kvinner i større grad enn menn er mer positive til å redusere oljeproduksjonen. Menn tar i større grad et standpunkt til påstanden, mens kvinner oftere svarer at de enten er usikre eller ambivalente. I 2023 svarte flesteparten av kvinnene at de enten var usikre eller ambivalente (37 %), sammenlignet med 23 % av menn. 

Alder

Last ned data

Yngre er mer positive til å redusere oljeproduksjonen. Dette gjelder særlig de yngste, altså aldersgruppen under 30 år. De i aldersgruppen mellom 45 og 60 år er mest negative til å redusere oljeproduksjonen. 

Over tid har andelen unge under 30 som er enige i at Norge bør redusere oljeproduksjonen gått noe ned, fra 46 % i 2021 til 40 % i 2023. Gruppen under 30 år er likevel mest positiv av alle aldersgrupper til å redusere oljeproduksjonen. 

I aldersgruppen 30-44 år er omtrent like mange enige i 2023 (34 %) som uenige (35 %). Andelen enige i denne aldersgruppen har også gått ned noe, fra 36 % i 2021 til 24 % i 2023. I de to eldste aldersgruppene er rundt halvparten uenige i at oljeproduksjonen bør reduseres. 

Sentralitet

Last ned data

Andelen som mener Norge bør redusere oljeproduksjonen øker med sentralitet. Støtten er høyere blant respondenter i Oslo enn i andre fylker, og lavest i Rogaland, Agder og Møre og Romsdal.