Vindkraft til havs

Bør Norge øke produksjonen av havvind?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Støtten til vindkraft til havs har generelt vært høyere enn støtten til vindkraft på land, men har gått noe ned over tid. Støtten gikk ned fra 72 % i 2018 til 58 % i 2021, noe opp igjen i 2022 (61 %), og 59 % i 2023.

Et flertall av respondentene oppgir at det stemmer ganske eller svært godt at Norge bør øke vindkraftproduksjonen til havs.  Andelen som ikke støtter (stemmer ganske eller svært dårlig) økt vindkraftproduksjon til havs har derimot økt fra 5 % i 2018 og økt jevnt til 17 % i 2023. Andelen ambivalente eller usikre holder seg nokså stabil på litt under en fjerdedel over tid. 

Kjønn

Last ned data

Vi finner samme forskjeller mellom menn og kvinner som for vindkraft på land: flere kvinner svarer "vet ikke" og "verken eller" enn menn. Menn tar i større grad stilling til påstandene og en større andel menn enn kvinner har enten svart at de støtter og ikke støtter havvindutbygging. 

Alder

Last ned data

Også i dette spørsmålet er det en høy andel usikre eller ambivalente i alle aldersgrupper. Rundt en fjerdedel svarer at de enten er usikre eller ambivalente hvert år i alle aldersgrupper. Andelen usikre og ambivalente er over tid og i alle aldersgrupper høyere enn andelen som er negative til havvindutbygging. 

Sentralitet

Last ned data

Andelen som støtter havvindutbygging øker med kommunens sentralitet.