ACT - Fra klimamål til handling: folks respons på virkemidler for utslippskutt

ACT skal utvikle den første forskningsbaserte, årlige undersøkelsen av nordmenns respons på politiske virkemidler for å redusere klimagassutslipp, både holdninger og handlinger.

Bilde mangler beskrivelse

Prosjektfakta

Start og sluttdato
10.1.2017 - 31.8.2022 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges Forskningsråd

For å oppnå klimamålene må Norge implementere en rekke nye virkemidler som vil påvirke folk i hverdagen. ACT vil øke kunnskapen om hvordan enkeltpersoner og husholdninger reagerer på klimapolitikken. Prosjektet skal videre gi anbefalinger om hvordan man utvikler virkemidler som støttes av folket, er politisk gjennomførbare og bidrar til kutt i utslippene.

  • Hvordan lager man virkemidler som er akseptable og som bidrar til utslippskutt?
  • Hvilken betydning har individuelle kjennetegn og kontekst for holdninger til virkemidler, og for effekten av dem?

Årlig undersøkelse

Vi skal utvikle en årlig undersøkelse av nordmenns holdninger og handlinger vedrørende klima. Undersøkelsene skal blant annet måle folks oppfatninger, verdier og normer. Dataene vi bli offentlig tilgjengelige, og de årlige undersøkelsene skal videreføres etter at det fireårige prosjektet avsluttes. Prosjektets mål er å bygge en tidsserie som muliggjør forskning på endringer i holdninger og handlinger over tid.

De langsiktige undersøkelsene skal kombineres med studier og eksperimenter på aktuelle temaer. Vi ønsker å teste, evaluere og forbedre spesifikke virkemidler for å redusere klimautslipp.

Dialog med samfunnsaktører

ACT skal formidle oppdaterte forskningsfunn til beslutningstakere som jobber med det grønne skiftet i politikken, næringslivet og sivilsamfunnet. Disse aktørene skal også involveres i utformingen av undersøkelser og forskningstemaer.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd.