Kontaktinfo

Telefonnummer
45 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@nestemelk.tiram
Forskerprofil ekstern

Om

Marit er utdannet samfunnsøkonom, og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og mastergrad fra Stockholms Universitet.

Avhandlingen handler om virkningene av miljøreguleringer og FoU-støtteordninger på norske bedrifters forurensende utslipp, innovasjon og økonomi. For å beregne slike effekter tar hun først og fremst i bruk mikroøkonometriske (statistiske) metoder.

I dag er hun også involvert i prosjekter om folks holdninger til klimavirkemidler, nasjonale og lokale myndigheters arbeid med klimatilpasning, samt bruken av klimabudsjetter i norske kommuner.

Hun har erfaring fra analyse- og etterretning på tvers av norske etater (NTAES, lokalisert i ØKOKRIM). Analysene ble gjort ved hjelp av register- og kontrolldata fra flere etater, samt intervjuer med etatsansatte, interesseorganisasjoner og eksperter.

Artikler