Kontaktinfo

Telefonnummer
26 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@nesennot.sredna

Om

Anders Tønnesen er samfunnsgeograf, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og hovedfag fra Universitetet i Bergen.

Siden 2007 har han primært jobbet med temaene klimavennlig byutvikling og nettverksorganisering av lokalt klimaarbeid. I sin doktorgradsavhandling studerte Tønnesen, med bruk av case-studier i fire norske byer, barrierer og muligheter for redusert bilbruk. Sentralt i dette arbeidet var analyse av policy-pakker (som bypakker og byvekstavtaler) for samordning av areal- og transportpolitikk. Tønnesen har vært opptatt av hvordan klimapolitikk gir fordeler og ulemper for ulike grupper og hvordan dette igjen påvirker hva slags politikk som gjennomføres.

Artikler