Sustainable Edge: ny metodikk for å vurdere hvor grønt et selskap er

Eiendomsselskapet Entra er det første selskapet i Norge som får sine inntekter, investeringer og styringsstruktur vurdert på en skala fra mørkegrønt til mørkebrunt i henhold til Shades of Green-metodikken.

Bilde mangler beskrivelse

Prosjektfakta

Les selskapsrapporten for Entra her.

For å lykkes med overgangen til et klimatilpasset lavutslippssamfunn må finansering flyttes fra «brune» til «grønne» investeringer. Det er utgangspunktet for prosjektet 'Sustainable Edge' der CICERO Senter for klimaforskning i partnerskap med datterselskapet CICERO Shades of Green og ledende norske finansinstitusjoner skal bidra til å gjøre det enklere å forstå klimarisiko i praksis. Prosjektet er finansiert av ENOVA og andre partnere som deltar aktivt i prosjektet.

Utgangspunktet for prosjektet var at finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i. I prosjektet har vi utviklet et praktisk verktøy for investorer og långivere. Målet er at de bedre kan forstå klimarisiko og i hvilken grad selskapene de investerer i bidrar i overgangen til lavutslippssamfunnet.

Metodikken som er utviklet bygger på CICEROs klimaforskning og den anerkjente Shades of Green-metodikken og er nå tilpasset for å kunne tilby vurdering av selskapsaktiviteter. Et selskaps inntekter og investeringer vurderes på en skala fra mørkegrønn til mørkebrun basert på i hvor stor grad aktivitetene bidrar til lavutslippssamfunnet.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvordan manøvrere i landskapet av informasjon om klimarisiko?

Rapporten Missing the forest for the trees. A review of climate risk data providers as part of the Sustainable Edge project fra CICERO (2019) gjennomgår hva slags informasjon som i dag tilbys og hvordan ulike kilder kan brukes til å forstå klimarisiko. Les rapporten her

Sustainable Edge - metoderapport

Denne rapporten beskriver metoden som er utviklet for å vurdere hvor grønt et selskap er. Les rapporten her. 

En selskapsrapport i henhold til CICERO Shades of Green-metodikken:

  • Synliggjør hvor grønne selskapets inntekter og investeringer er
  • Gjør det mulig å følge utviklingen av andelen grønne inntekter og investeringer over tid, som gir informasjon om selskapets omstilling og klimatilpasning
  • Gir en vurdering av risikostyring for fysisk klimarisiko og overgangsrisiko
  • Gir en vurdering av selskapets bruk av klimascenarioer og hvorvidt de etterlever anbefalingene for rapportering fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
  • Gir informasjon om mulig tilpasning i henhold til EUs taksonomi for bærekraftig finans