Grønne blader

INVESTERINGER I OG INNTEKTER FRA SELSKAPENES ULIKE ØKONOMISKE AKTIVITETER VURDERES PÅ EN SKALA UT FRA I HVOR STOR GRAD DISSE ER UTSATT FOR KLIMARISIKO.

CICERO utvikler ny metodikk for vurdering av klimarisiko i selskaper

Investorer etterspør bedre og mer detaljert informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i. CICERO utvikler nå et verktøy som gjør det enklere å vurdere hvor grønt et selskap er.

Publiseringsdato
28.1.2019
Skrevet av
Nøkkelforskere

Schiessl, Bernhard

Berg, Alexander O.

― Vi har i første omgang testet verktøyet på et lite utvalg norske selskaper. Målet har vært å starte utviklingen av en metodikk som gir investorer et praktisk verktøy for enklere å forstå klimarisiko og dermed bedre kunne integrere klimarisiko i sine investeringsbeslutninger, sier seniorrådgiver innen klimafinans ved CICERO Senter for klimaforskning, Kristina Alnes.

― Dette er et spennende utviklingsprosjekt for oss, som bygger på den globalt anerkjente CICERO Shades of Green-metodikken. Vi har gjennom de siste ti årene skaffet oss unik erfaring om hvordan man best kommuniserer til investorer hvor grønn en investering er, sier daglig leder i CICERO Shades of Green, Harald Francke Lund.

 

Fra mørkebrunt til mørkegrønt

Metodikken er utvidet og tilpasset for vurdering av selskaper for denne pilotstudien. Investeringer i og inntekter fra selskapenes ulike økonomiske aktiviteter vurderes på en skala fra mørkegrønn til mørkebrun ut fra i hvor stor grad disse er utsatt for klimarisiko.

Selskapenes styringsstrukturer og strategiarbeid vurderes også for å forstå hvor godt de selskapene forbereder seg på et klimatilpasset lavutslippssamfunn. ― For å lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn må alle sektorer bidra. Ved å vurdere hvordan selskaper satser på nye løsninger og endrer sine største investeringer i en grønnere retning, kan vi bidra til at de som omstiller seg kan vise hvordan de er en del av løsningen, sier Alnes.

 

Vurderer klimarisiko og muligheter

CICERO har testet verktøyet på et lite utvalg bedrifter inkludert store statlige selskaper, mindre børsnotere selskaper og to oppstartsbedrifter.

― Med CICEROs metodikk får man en vurdering av både klimarisiko og oppside, altså hvilke selskaper som investerer for å lykkes i et lavutslippssamfunn. Dette er midt i kjernen av Nysnøs investeringsmandat, sier Frances Eaton, juridisk og compliance-direktør i klimainvesteringsfondet Nysnø.

― CICEROs arbeid gjør det enklere for private investorer å gjøre gode, klimavennlige investeringer og bidrar til å akselerere det grønne skiftet, legger hun til. 

 

Vil videreutvikle verktøyet

Resultatene fra pilotstudien bekrefter at Shades of Green-metodikken kan tilpasses aksjer og fungere for ulike sektorer og selskapsstørrelser. CICERO ønsker nå å videreutvikle verktøyet for å bidra til at bærekraftige og omstillingsvillige selskaper kan tiltrekke seg bedre finansiering og bevege investeringer i en mer bærekraftig retning.

― Klimarisiko er kommet på dagsorden i finanssektoren de siste årene, men det er ikke nødvendigvis så enkelt for investorer å analysere bærekraften i investeringene sine. Vi mener at klimaforskningen kan spille en viktig rolle i å informere finanssektoren, sier Alnes.

CICERO har samarbeidet med ENOVA, Nysnø, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Midt-Norge og Storebrand om dette pilotprosjektet som har mottatt finansiering fra Forskningsrådet. 

Les hele rapporten her