CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 10 /

E-post: fay.farstad@cicero.oslo.no

Fay is a social scientist specialising in comparative climate policy, political parties and EU politics.

She has a BA in Philosophy and Politics (York), MPhil in Environmental Policy (Cambridge) and a PhD in Politics (York). She has also been a Visiting Scholar at the Institute for Governance and Policy Analysis at the University of Canberra.

Her research seeks to explain variation in countries’ climate policies, examining the role that political parties, institutions and interest groups play. Her research interests also include EU politics and the European Green Deal.

Fay has previously worked as an Associate Lecturer in the Environment Department at the University of York and as a Postdoctoral Researcher in the Department of Politics at the University of Sheffield. Her postdoctoral research analysed the impact of Brexit on UK environmental policy. Fay also has experience from government, having worked as a Senior Social Researcher in the Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) in the UK and as a Senior Adviser in the Climate Department at the Norwegian Environment Agency.

Prosjekter

  • Den internasjonale konteksten for overgangen til et lavutslippssamfunn I det nye klimaregimet under Parisavtalen er det mer fokus på nasjonale utslippskutt mens sentrale prinsipper om global kostnadseffektivitet blir mindre viktige. Det nye, internasjonale klimaregimet markerer dermed et skifte til en mer nasjonalt orientert og sektorspesifikk tilnærming til klimapolitikk. Dette skiftet vil få konsekvenser for norsk klimapolitikk i årene framover.
  • PLATON PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn.
  • VOM – insentiver til Virkemidler for Omstilling av Matsystemet Utslipp av klimagasser må reduseres drastisk for at vi skal nå klimamålene. Matvaresystemet er en viktig kilde til utslipp, og har stor innvirkning på arealbruk, biologisk mangfold og helse. Prosjektet VOM vil gjøre noe med dette.