CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 43 /

E-post: miriam.dahl@cicero.oslo.no

Miriam is specialised in communication and international relations, including nine years working with EU and EEA affairs for the Norwegian government and EEA/EFTA in Brussels.

Miriam has long experience with external and strategic communication, media relations and outreach towards stakeholders at national and European level. She previously worked as a journalist in Norway and holds a Master degree in International Relations and European Studies from Central European University in Budapest.

Prosjekter

  • Klimatilpasning i norske kommuner 2019 CICERO gjennomfører en spørreundersøkelse på oppdrag fra forsikringsselskapet If for å kartlegge hvordan norske kommuner arbeider med klimatilpasning.
  • Sustainable Edge: vurdering av klimarisiko i selskaper Eiendomsselskapet Entra er det første selskapet i Norge som får sine inntekter, investeringer og styringsstruktur vurdert på en skala fra mørkegrønt til mørkebrunt i henhold til Shades of Green-metodikken.
  • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.
  • 4C: Sammenhengen mellom CO2-utslipp og klima i det 21. århundret Gjennom det EU-finansierte prosjektet 4C (Climate-Carbon Interactions in the Current Century) skal vi redusere usikkerheten i vår forståelse av klimasensitiviteten, det vil si sammenhengen mellom CO2 og temperaturøkning.
  • INDGREEN: Kan India ta globalt klimapolitisk lederskap? Indias nasjonale klimapolitikk er av stor betydning for landets rolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Gjennom prosjektet ‘India’s ambitions and possibilities of becoming a global leader (INDGREEN)’ skal CICERO bidra til større kunnskap og forståelse for Indias rolle i global klimaomstilling og internasjonal klimapolitikk.
  • ENBEL: Kobler sammen forskning på klima og helseeffekter Klimaendringene er ifølge Verdens helseorganisasjon den største helsetrusselen i det 21. århundre. Nå skal ledende forskere og prosjekter innen klima- og helseforskning kobles sammen for å bidra med mer helhetlig kunnskap om sammenhengen mellom klimaendringer og helseeffekter.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Del av bok/rapport Konferansebidrag og faglig presentasjon

Tidsskriftspublikasjon

2021

Rapport/avhandling

2020

2019

Del av bok/rapport

2020

Konferansebidrag og faglig presentasjon

2020

Utvalgte nettsaker