CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Vi jobber med å forstå klimasystemet, det vil si de fysiske prosessene og konsekvensene av klimaendringene.

Recent news

Stø kurs for global oppvarming

I en rykende fersk artikkel publisert i Nature Communications har CICERO-forskere angrepet et gjenstridig problem i klimaforskningen: klimautviklingen på kort sikt.

ARIDITY

Hvilken rolle spiller støvpartikler fra jordsmonn i klimasystemet? Og kan denne rollen bli viktigere fremover dersom menneskelige aktiviteter og klimaendringer fører til store endringer av landjorda? Dette er hovedspørsmålene som skal besvares gjennom prosjektet ARIDITY.

CATHY

Menneskeskapte utslipp av små, svevende partikler - kalt aerosoler - har en sterk påvirkning på klimaet. Gjennom nyere historie har de motvirket noe av oppvarmingen fra utslipp av drivhusgasser, og i dag regner vi med at aerosolene kjøler jordens overflate med opp til en halv grad Celsius. I tillegg påvirker de regnmønstre, monsunene i Afrika og Asia, og hvor variabelt været er.

Nobelprisen i fysikk til klimapionerer

Nobelprisen i fysikk gikk i år til tre forskere som har hjulpet oss med å forstå sammenhenger i komplekse og kaotiske systemer. Kunnskap som er helt nødvendig for å forstå hva som driver dagens og framtidens klimaendringer.

Sjette hovedrapport: Hva er nytt eller oppdatert siden tidligere rapporter?

I en rapport på over 3000 sider kan det være vanskelig å finne frem til hva som er nytt. Vi har oversatt en oversikt som finnes i rapportens tekniske sammendrag.

Les flere saker

Utvalgte publikasjoner

Rapid Adjustments Cause Weak Surface Temperature Response to Increased Black Carbon Concentrations

Camilla Weum Stjern, Bjørn Hallvard Samset, Gunnar Myhre, Piers M. Forster, Øivind Hodnebrog, Timothy Andrews, Olivier Boucher, Gregory S. Faluvegi, Trond Iversen, Matthew Kasoar, Viatcheslav V. Kharin, Alf Kirkevåg, Jean-Francois Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Benjamin Richardson, Dilshad Shawki, Drew Shindell, Christopher J. Smith, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis

PDRMIP: A precipitation driver and response model intercomparison project-protocol and preliminary results

Gunnar Myhre, Piers M. Forster, Bjørn Hallvard Samset, Øivind Hodnebrog, Jana Sillmann, Siv Gundrosen Aalbergsjø, Timothy Andrews, Olivier Boucher, G. Fulavegi, Dagmar Fläschner, Trond Iversen, Matthew Kasoar, V Kharin, Alf Kirkevåg, Jean-Francois Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Benjamin Richardson, Drew Shindell, Keith P. Shine, Camilla Weum Stjern, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis, Francis W. Zwiers

Declining uncertainty in transient climate response as CO2 forcing dominates future climate change

Gunnar Myhre, Olivier Boucher, François-Marie Breon, Piers Forster, Drew Shindell

Prosjekter

Quantifying Climate Impacts of Future Forest Management Strategies in Norway

Det internasjonale samfunnet har blitt enige om at økningen i den globale middeltemperaturen ikke må overstige 2°C. Aller helst skal den begrenses til 1.5°C. Dette er et svært ambisiøst mål, som krever en storstilt omstilling fra et samfunn avhengig av fossile brensler til et basert på fornybare materialer og energi.

SUPER - SUb-daily Precipitation Extremes in highly-populated Regions

The main objective of SUPER is to quantify the influence of anthropogenic activity on sub-daily extreme precipitation in highly populated regions

ICOS-Norge

Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway

Quantifying Impacts of South Asian Aerosols on Regional and Arctic Climate

The main objective of QUISARC is to quantify regional and Arctic climate impacts of South Asian aerosol emissions, by updating present emission inventories and tracing the aerosol impacts through teleconnections, and physical and chemical processes

Bio4Clim

Comparative climate impact assessment of the forest based bio-economies of Norway, Sweden and Finland

HYPRE - HYdropower and PREcipitation trends

Vannkraft og nedbørstrender - Studier av historiske og fremtidige nedbørstrender i områder som er viktige for vannkraftproduksjon

BlackArc (Black carbon and Arctic climate)

How do Black Carbon (BC) aerosols influence Arctic climate change? The outcome of the ‘BlackArc’ project is to reduce the uncertainty in modelling BC and to better constrain the climate impact of BC with an Arctic focus.

Natural and Anthropogenic influence onPrecipitation and EXtreme events

NAPEX skal utdype forståelsen av nedbør og ekstremnedbørsendringer fra ulike drivere av klimaendringer.

The NetBC project

På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet.

AC/BC

På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet

CiXPAG - Interaction of Climate Extremes, Air Pollution and Agro-ecosystems

Future food production, and consequently food security, is very sensitive to both climate change and air pollution. So far, little is known about how climate extremes and ozone pollution interact to affect agriculture or about the relative effectiveness of climate change adaptation and ozone regulation measures for various crops and regions.

ACCRI CIC-MOD

​Formålet med prosjektet ACCRI CIC-MOD er å studere hvordan utslipp fra luftfart i ulike regioner påvirker atmosfæren og klima på regional og global skala.