Kontaktinfo

Telefonnummer
66 74 00 22 74+
E-post
on.olso.orecic@saa.litejk
Forskerprofil ekstern

Om

Kjetil jobber med klimamodellering med spesielt fokus på hvordan landjorda påvirker og påvirkes av klimaendringer.

Han har mastergrad og PhD i geovitenskap fra Universitetet i Oslo i tillegg til en lærerutdanning i matematikk og fysikk. Han har jobbet mye med hvordan klimamodeller kan representere de raske endringene som nå pågår i Arktis, inkludert modellering av permafrost som tiner med tilhørende karbonutslipp, og massebalansen til arktiske isbreer. Vegetasjonsmodellering og spørsmål knyttet til arealbruk og klima er et annet interesseområde. Kjetil har også erfaring med å klima-forskningsformidling, spesielt til elever på videregående skole.